<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Med ønsker om et godt nytt år fra oss i Kinly

Kjære kunde og samarbeidspartner, 

Vi ønsker å takke dere alle for samarbeidet i året som har gått, og ønsker dere alle et godt nytt år!

Vi legger et svært begivenhetsrikt år bak oss, som startet med lanseringen av det nye globale selskapet og merkevaren Kinly under Integrated Systems Europe i februar. Dette startet et helt nytt kapittel for oss som selskap, og med et sterkt investorselskap i ryggen har vi kunnet satse enda sterkere på å utvikle oss i takt med endringene i markedet og etterspørselen ute hos våre kunder. Nå står et nytt og spennende år for døren, men før vi avslutter året som har vært, ønsker vi å dele noen høydepunkter fra 2018. 

Kinly 06-02-2018-Mo-Barends-052

Viju har blitt Kinly, og vi fikk en fantastisk lansering under ISE 2018. Navneendringen har bydd på mange nye og praktiske utfordringer på tvers av alle avdelinger, og vi er kanskje ikke helt i mål med alt av detaljer enda, men vi har kommet langt. Kinly er allerede en leverandør som blir lagt merke til i markedet. I høst fikk vi også lansert flere av våre nye tjenester, herunder Smart Meeting Assistant og Smart Monitoring. Vi gleder oss til å bruke det nye året på å vise og demonstrere hvordan vi i enda større grad vil være i stand til å hjelpe våre kunder med å jobbe smartere. 

Vi har for lengst passert målsetningen for ordreinngang i Norge, og selv om regnskapet for året er ikke ferdigstilt viser tallene for 2018 også foreløpig en økning i resultatmarginer med over 30% sammenlignet med i fjor, justert for kostnader med ny merkevare og integrasjon. Videreutvikling av eksisterende kunder samt inngåelse av nye og viktige rammeavtaler er medvirkende årsaker til denne solide økningen, men nå begynner vi virkelig å se resultatene av flere års arbeid med innovasjon og utvikling av egne løsninger og tjenester. I 2018 har dette vist seg å være et godt fundament for sunn lønnsomhet og videre satsning. Selv om teknologien fortsatt er essensiell, ser vi viktigheten av å følge opp kundene med opplæring, brukerstøtte og support også etter at teknologien er implementert. Gjennom våre tjenester hjelper vi kundene med å ta teknologien i bruk, og sørger dermed for at virksomhetene får maksimal nytte av investeringene de har gjort. Produkter og tjenester skal ikke bare kjøpes, de skal leve, vare og skape verdi for kundene.

Vi øker fokuset på å hjelpe våre kunder i å lykkes - derav satsningen innen feltet Customer Success. Her har vi ikke bare rekruttert og dedikert nye ressurser til arbeidet, men vi har vært fullbooket i inn- og utland siste halvdel av 2018. Vi er nå enda bedre skikket til å hjelpe våre kunder med alt fra sluttbrukeropplæring til intern lansering av nye møterom eller tjenester.

I tillegg til at vi i større grad satser innen Customer Success, har 2018 vært et år preget av økt fokus på tjenester innen drift, service og support. Vi har hatt en markant økning i etterspørsel av support og drift av møterom, og service og supportavdelingen vokser i takt med behovet.

Service, Support og Operations-teamet drifter og supporter nå hele 150 ulike kunder med serviceavtaler i Norge, samt godt over 2100 møterom. Hos de fleste av våre serviceavtalekunder har vi 8 timers responstid, og vårt serviceteam har administrert og planlagt utrolige 3709 "On Call" eller oppgraderingsbesøk i løpet av 2018!  Supportsenteret vårt har håndtert over 13.000 saker hittil i år og klarte å opprettholde en gjennomsnittlig svartid, både på telefon og video, på under 8 sekunder. Sammen med våre alltid blide og kompetente serviceingeniører er dette med på sikre høy tilfredshet hos våre kunder. Vi er også stolte av at teamet i løpet av året har onboardet over 4700 KinlyCloud-brukere. Teamet jobber hele tiden med å forbedre tjenestetilbudet og ytelsene våre ytterligere, og vi håper at dette er godt synlig ute hos våre kunder og samarbeidspartnere.

Økt etterspørsel og vekst har ført til at vi vokser organisk, og vi rekrutterer jevnlig erfarne og talentfulle personer (6 stykker bare i siste kvartal) og vi er fremdeles på jakt etter flere dyktige folk for å forsterke teamet vårt og for å kunne håndtere volumet fremover. Vi har som mål å være et kompetansehus, og har et bevisst fokus på kompetanseheving og på å ansette mennesker med de riktige ferdighetene. 

2018 skulle vært det året Viju feiret 20-årsjubileum. Vi kan fortsatt feire 20 spennende år i bransjen, og takke våre kunder og samarbeidspartnere for at vi fortsatt er her og gjør det bra. Vi håper dere fortsetter å komme med tilbakemeldinger og innspill til hvordan vi kan bli enda flinkere og hjelpe dere enda mer i arbeidet med å jobbe smartere, overalt, uten å være begrenset av geografiske og teknologiske barrierer. 

Tom Martin

Om Tom Martin

Managing Director Norway

Les flere innlegg om Tom Martin