<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=767816093603099&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kinly blir AV-leverandør til Jotuns nybygg på Gimle i Sandefjord

Malingsselskapet Jotun A/S bygger et nytt Konsern- og FoU-senter på Gimle i Sandefjord. Kinly blir leverandør av audiovisuelle løsninger til senteret, som totalt skal romme ca. 650 ansatte.

Prosjekt Gimle
Senteret, med arbeidstittel Prosjekt Gimle, vil inneholde fasiliteter som blant annet informasjonssenter, auditorium, kontorer, kantine og laboratorier. I tillegg bygges det er nytt parkeringshus. Planen er at de ansatte skal starte innflyttingen til nye lokaler i første kvartal av 2020.

Gimle

Audiovisuelle løsninger med brukervennlighet i fokus
Med sine AV-løsninger- og utstyr, skal Kinly blant annet legge til rette for møterom, auditorium og styrerom, samt løsninger for resepsjon og andre fellesarealer. Prosjektet har brukervennlighet i fokus, hvor brukeropplevelsen vil være tilnærmet lik, uavhengig av hvilket rom og hvilken teknologi som benyttes til kommunikasjon og møtevirksomhet.

For eksempel vil skjermene ha god lysstyrke og funksjonalitet, og et stilrent, enkelt design. I alle møterom vil det også legges til rette for bruk av Skype for Business som videokonferanseteknologi.

"Det har vært en lang og god prosess med å få denne avtalen i boks, og vi er stolte av at Jotun A/S til slutt valgte Kinly som sin leverandør. I Kinly har vi en spisskompetanse og en portefølje som er unik i markedet, og i dette prosjektet har vi vektlagt standardisering og design ut ifra et brukerperspektiv, sier Sven Ivar Westby", salgsleder i Kinly.

"Gjennom prekvalifiseringsrunden og spissing av løsninger underveis i prosessen, har vi blitt veldig godt kjent, noe som legger et stabilt og forutsigbart grunnlag for å sikre en god leveranse til Prosjekt Gimle. «Et veldig spennende prosjekt, som vi gleder oss til komme i gang med», sier Anne Line Hojem, Key Account Manager i Kinly.

«Vårt valg falt på Kinly som følge av at de gjennom anskaffelsesprosessen bekreftet kompetansen som en spesialist med audiovisuell kommunikasjon som kjerneområde. Kinly har demonstrert sin erfaring med prosjekter som kan sammenlignes med Prosjekt Gimle. Vesentlig for vårt valg var også prosjektorganisasjonen som Kinly har dedikert til Prosjekt Gimle», sier Sven Moan Rui, Senior Procurement Officer – Projects i Jotun.   

Bilde-Kontraktsignering Kinly_WP 1.22a

Fra venstre: Sven Ivar Westby og Anne Line Hojem fra Kinly, Sven Moan Rui og Kristian Ohmer Smith i Jotun. 

Om Jotun
Det privateide, norske malingsselskapet Jotun A/S ble etablert i 1926, med hovedkontor på Gimle i Sandefjord. Jotunkonsernet er i dag det åttende største malingsselskapet i verden, med tilstedeværelse i over 100 land og med mer enn 9 800 ansatte på verdensbasis. Konsernet er organisert i fire segmenter: Decorative Paints, Marine Coatings, Protective Coatings og Powder Coatings.

nybygg

Jeaneth Mørum

Om Jeaneth Mørum

Jeaneth Mørum is Marketing Executive Norway at Kinly

Les flere innlegg om Jeaneth Mørum