<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kinly valgt som leverandør til Sparebank 1 SR-Banks nye hovedkontor

Kinly er valgt som leverandør av møterom og samhandlingsteknologi for Sparebank 1 SR-Banks nye hovedkontor Finansparken i Stavanger. Finansparken vil blant annet ha 108 møterom fra Kinly.

7184abab-25ab-45b9-a6ec-a9328fed1228

Finansparken i Bjergsted blir SpareBank 1 SR-Banks nye hovedkontor, og ferdigstilles høsten 2019. Med sine 13 500 kvadratmeter vil dette være Nordens største næringsbygg med bærende konstruksjon i tre, utviklet av Helen & Hard. I Finansparken samlokaliseres tre kontorer, hvor 600 medarbeidere samles under samme tak.

Ny arbeidsform og sømløs teknologi

Med Finansparken er Sparebank 1 SR-Banks visjon å tilrettelegge for en arena for verdiskapning. Dette er ledetråden i den videre utviklingen av en aktivitetsbasert arbeidsform tilpasset virksomheten. Hovedprinsipper i utviklingen av en ny arbeidsform er å legge til rette for godt samarbeid både innad i og på tvers av avdelinger, samt sikre at de ulike arbeidssonene er tilpasset de oppgavene som skal løses alene og sammen med andre. Bygget skal oppleves som en god arbeidsplass.

For den enkelte medarbeider betyr det at sømløs teknologi, utforming og møblering skal spille sammen og støtte opp under de arbeidsoppgavene som skal løses. Hvor arbeidet utføres vil avhenge av oppgaven som skal løses, og hvem man skal samarbeide med. Sparebank 1 SR-Bank ønsker med dette å stimulere til mer effektivt arbeid, både for møtevirksomhet, prosjektarbeid og individuelt arbeid.

Over 100 møterom for effektivt arbeid

Kinlys leveranse vil bestå av blant annet 108 møterom som skal utformes for effektivt arbeid og fleksible arbeidsformer. Også teknologi til auditorium og spesialrom vil inngå i leveransen.

Stein Arne Skartveit er kundeansvarlig i Kinly for Sparebank 1 SR-Bank.

Picture1

"SR-Bank sitt nybygg er Stavangers mest prestisjefulle bygg på mange år, og et fantastisk prosjekt som allerede har fått omfattende mediedekning. Vi er svært stolte over å bli vist denne tilliten fra en aktør med slike positive ambisjoner for digital samhandling, og gleder oss til å gjøre leveransen som er planlagt ferdigstilt på denne tiden neste år".

Les mer om Finansparken og følg utviklingen minutt for minutt for minutt her!

Jeaneth Mørum

Om Jeaneth Mørum

Jeaneth Mørum is Marketing Executive Norway at Kinly

Les flere innlegg om Jeaneth Mørum