<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

6 tips til et mer bærekraftig kontor

Mann foran bærbar PC, med planter rundt seg, for å illustrere et bærekraftig kontor.

Bærekraft er ikke lenger en trend, det er blitt en nødvendighet for ansvarlige bedrifter.

Skal du tiltrekke deg de beste, unge talentene må du som bedrift ha et bevisst forhold til bærekraft og miljø. Handling må følge ord og løfter, og konkrete tiltak og handlinger må synliggjøres internt og utad.

Her er seks tips til hvordan miljø og bærekraft kan ta en sentral plass i dine nye kontorer.

 

1. Still miljøkrav til leverandører og produsenter

Ansvarlige bedrifter setter tydelige miljøkrav til leverandører og produsenter. Ved å velge de som har forpliktet seg til bærekraftsmål og miljøetisk handel, og har integrert dette i deres daglige drift, er du en del av løsningen.

Les mer om hvordan Bravida oppgraderte møteromsløsningene sine

2. Utnytt arealet godt

Et bærekraftig kontorlokale er designet med tanke på fremtidige bruksområder, effektivitet og fleksibelt arealbruk. Med innsikt i de ansattes og bedriftens behov kan det legges opp til en effektiv arealbruk der hver kvadratmeter utnyttes maksimalt.

– De beste løsningene har vi fått på plass når Kinly har blitt tidlig påkoblet i et oppgraderings- eller nybyggsprosjekt. Vi ser på hele lokalet som en helhet og hjelper deg med å legge opp til en effektiv og fleksibel bruk av arealet. Gjennom erfaring, kunnskap om beste praksis og kunnskap ønsker vi å skape trygghet for de løsningene og valgene du tar, forteller senior samhandlingsrådgiver Bent-Reno Hansen.

Visste du at som en uavhengig leverandør av helhetlige løsninger for kontor og samhandling har Kinly god innsikt i hvilke teknologiprodusenter og -leverandører som har forpliktet seg til miljøkrav. Det kan gi deg beslutningsgrunnlaget du trenger for å kunne ta bærekraftige avgjørelser i kontorlokalet.

3. Planlegg for en smidig og mer effektiv bygge- eller renovasjonsprosess

De mest bærekraftige prosjektene investerer i en god planleggingsfase. Å tidlig koble på rådgivere med ekspertkompetanse på digitale samhandlingsløsninger vil gi deg et bedre beslutningsgrunnlag når kontoret skal designes.

Med gode 3D-tegninger tidlig i prosjektet kan løsningene fortløpende evalueres og justeres før beslutningen er tatt og produkter bestilt. Det vil forhindre tidkrevende feilbestillinger og unødvendige runder med etterbestillinger, frakt og retur.

Les hvordan restaurant Ostra fikk lydløsninger som gleder ansatte og gjester

4. Velg energivennlige produkter og løsninger med lang levetid

I en stor produkt-park vil selv små besparelser fra energieffektive produkter ha mye å si for totalregnskapet. I dag finnes det produsenter som utvikler gode produkter for lyd og bilde med færre komponenter, og de mest miljøvennlige løsningene har lang levetid. Ved å velge løsninger av god kvalitet unngår du hyppig utskiftning, frakt og retur.

Miljøgunstige produkter som består av minst mulig miljøskadelige materialer vil kunne gi et lavere totalt fotavtrykk, også etter endt levetid.

Sweco engasjerte Kinly for å sørge for bærekraftige teknologiske løsninger, da  de skulle flytte hovedkontor.

Da Sweco skulle bygge egne kontorlokaler i nybygget Urtekvartalet på Grønland ble Kinly tidlig involvert. Vivi-Ann Conradi, Facility Manager i Sweco forteller at dette var et langsiktig strategisk grep.

– Vi valgte å legge den tekniske infrastrukturen lenge før bygget skal reise seg. Å få de riktige løsningene på plass fra start lønner seg på alle måter, og vil spare både energiforbruk og klimaavtrykk. Den umiddelbare kostnaden for spisskompetanse vet vi at vi raskt vil hente inn igjen, sier hun.

5. Hent ut verdi fra sensorisk data

Å utstyre møterommet med smarte sensorer har ikke bare positive miljøgevinster i form av en mer effektiv energi- og ressursstyring på kontoret. Det bidrar også til bedre inneklima, arbeidsforhold og mer produktive ansatte. Samtidig synliggjør det behov for tiltak dersom arealet ikke utnyttes eller brukes optimalt.

Bevegelsessensorer kan registrere når et rom ikke er i bruk og justere lys, ventilasjon eller temperatur. De kan registrere naturlig lysnivå for å automatisk justere lysstyrken på kunstig lys, eller de kan overvåke luftkvalitet for å unngå unødvendig kjøling eller oppvarming. Slik kan bedriftens strømforbruk reduseres, samtidig som de ansatte sikres best mulig arbeidsforhold.

For de som ønsker det kan sensorisk data brukes til å kartlegge bruken av lokalet. Dersom et område ikke brukes optimalt, kan det settes inn tiltak. Noen bruker også sensorer for å la ansatte booke seg plass eller møterom i lokalet, allerede før de reiser hjemmefra.

6. Vurder leasingløsninger for møteromsutstyret

Flere produsenter og leverandører tilbyr i dag løsninger som ivaretar sirkularitet helt fra produksjon, til bruk og gjenvinning. En månedlig fast kostnad gir de beste og mest miljøvennlige produktene på markedet, i tillegg til service og feilretting ved behov. Ved endt leietid blir utstyret hentet uten ekstra kostnad, og produktene vil bli gjenbrukt eller sortert og gjenvunnet.

– Kinly jobber metodisk med bærekraft i vår egen virksomhet, samtidig som vi har strenge utvelgelseskriterier for partnerne vi jobber med. Vi kartlegger aspekter som miljøetisk handel, kvalitetssikring, miljøgunstige produkter og konkret arbeid med bærekraft, blant annet gjennom en årlig leverandørundersøkelse, forteller Per-Kristian Jorsett, partnerdirektør i Kinly.

– Viktigst av alt er naturlig at gode strategier følges opp med handling. Generelt mener vi at vi er i en solid og etablert bransje med høy grad av etiske og moralske verdier, der aktørene må redegjøre for innsatsen sin.

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere i Kinly for en uforpliktende prat.

Back to top