<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dette trenger du å vite om Microsoft CVI

Cloud Video Interoperability, CVI, har blitt et mye brukt ord i videokonferanse-verdenen. Men hva er det egentlig?

Morten Hennum Larsen har jobbet med videoinfrastruktur hos Kinly i snart ett år, og er godt kjent med Microsoft CVI.

"CVI er en forholdsvis ny tjeneste som mange snakker om, og som mange lurer på hva egentlig er. Kort fortalt er Microsoft CVI en teknologi som befinner seg i skyen til Microsoft, og som muliggjør at videoendepunkter kan delta i et Teams-møte", sier Hennum Larsen.

Morten-Hennum-Larsen

Når ulike systemer bruker ulike protokoller, kan de ikke snakke sammen direkte. CVI kommer dermed inn, hvor trafikken blir rutet via integrasjonen.

CVI som skytjeneste eller on prem

Det er tre leverandører som har fått koblet seg på Teams-miljøet til Microsoft, og som dermed kan tilby CVI. Disse er Blue Jeans, Poly og Pexip. I tillegg kommer Cisco inn som en fjerde leverandør senere i 2020.

Disse fire er hovedsakelig sky-leverandører. Dermed leverer de CVI-integrasjonen som en skytjeneste, via sin egen sky. I tillegg kan Pexip levere løsningen via Pexip Infinity installert i eget nettverk.

Med CVI-løsningen behøver ikke begge parter å ha Microsoft Teams. For eksempel kan du med Skype for Business klienten, delta inn i et Teams-møte. Man kan delta både med interne og eksterne videoendepunkter. Slik kan også andre virksomheter og partnere delta.

"Det som er viktig å huske på, er at det er den bedriften som inviterer til Teams møtet, som må ha CVI-integrasjonen. Om den som arrangerer møtet har CVI, kan de fleste møteromsystemer og klienter delta i møtet".

Nyttig ekstra-funksjonalitet

Virksomheter som har lyst å kjøpe CVI, bør ifølge Hennum Larsen også vurdere en teknologi som gir grønn "bli med/join" knapp på videendepunkter. En slik løsningen har forskjellig navn etter som hvilken produsent som leverer teknologien (One button to push/One click to join/One touch join).

En grønn "bli med/join" knapp på videoendepunktene, gjør at man kan ringe inn ved hjelp av ett eneste tastetrykk fra panelet tilhørende video enheten.

"Alternativet er å ringe opp en gitt adresse, og deretter taste inn en tisifret konferanse-ID. Det blir fort tungvint".

Picture2

I tillegg er lisenser viktig. Om en virksomhet for eksempel kjøper ti lisenser, og en ansatt inviterer 20 deltakere til et møte, er grensen raskt oversteget om alle skal benytte CVI integrasjonen. Én deltaker er nemlig lik én lisens. CVI-leverandøren vil monitorere bruken og informere deg dersom du må kjøpe flere – for du kan justere antallet senere. Likevel er det best å ha lisensieringen på plass i forkant.

"Ved å analysere bruksmønsteret og gjøre kvalifiserte gjetninger om antall endepunkter og eksterne deltakere som kommer til å være med i møtene, kan vi hjelpe kunden med å estimere riktig antall lisenser".

CVI må kjøpes via en integrator

Hennum Larsen har allerede vært med på å implementere løsningen hos flere kunder. Kinly er Pexip Platinum-partner, og leverer dermed løsningen fra Pexip – samt fra Poly. Ettersom det ikke er mulig å kjøpe løsningen direkte fra Microsoft, må veien gå om en systemintegrator, som Kinly.

"Med høy kompetanse og god kjennskap til samtlige CVI-løsninger, hjelper vi å finne løsningen som er mest riktig for den respektive kundes behov".

En kunde som har kjøpt CVI må inn i sin egen Teams infrastruktur og med noen få enkle steg muliggjøre integrasjonen.

"Denne konfigureringsjobben bistår Kinly med. Gjennom opplæring kan også vårt Customer Success-team sørge for at kunden faktisk får teknologien til å fungere, slik at de ansatte virkelig får dra nytte av løsningen", avslutter Hennum Larsen.

Lurer du på om CVI vil være riktig for din virksomhet? Send oss en henvendelse, så vil en av våre rådgivere ta kontakt.

 

Pexip, Microsoft Teams Rooms, Poly

Jeaneth Mørum

Om Jeaneth Mørum

Jeaneth Mørum is Marketing Executive Norway at Kinly

Les flere innlegg om Jeaneth Mørum