<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Forsvarsmateriell fortsetter samarbeidet med Kinly

8 Januar 2018 – Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter forlenger rammeavtalen om leveranser av audiovisuelt utstyr og videokonferanse med Kinly med to år. Estimert verdi på avtalen er 75-100 millioner kroner i året.

Våren 2015 valgte Forsvarets logistikkorganisasjon IKT-kapasiteter (nå Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter) Viju som leverandør av utstyr og tjenester til videokonferanser, nettverksinfrastruktur og audiovisuelle løsninger, på bakgrunn av kunngjort anbudskonkurranse. Forsvarsmateriell benytter nå opsjonen i avtalen og går videre med Kinlys løsninger.

«At Forsvarsmateriell forlenger kontrakten ser vi på som et kvalitetsstempel til det arbeidet vi har lagt ned siden april 2015. Dette er omsetningsmessig vår største kunde, og gir oss derfor en svært positiv start på 2018, sier administrerende direktør i Kinly», Tom Martin.

Tom-Martin_600_400.png

Da rammeavtalen ble inngått med Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter i 2015 var det en tre-årig rammeavtale med opsjon på 2 pluss to år. Martin mener avtalen har styrket Kinly som organisasjon.

«Å levere på denne avtalen er operasjonelt svært spennende, og har ført til at vi har styrket leveransekapasiteten over hele landet, i mange tilfeller avanserte løsninger utenfor allfarvei. Vi har levert i stor størrelsesorden på ulike løsninger, alt fra avanserte kontrollrom til store og små møterom», sier Tom Martin.

Som tidligere skal leveransene inkludere videokonferansesystemer og løsninger for distribusjon og fremvisning av audiovisuell informasjon, inkludert infrastruktur tilhørende møterommene. Dette omfatter også planlegging, leveranse, installasjon, samt service og vedlikehold.

«Forsvarsmateriell er en unik kunde, både hva gjelder sikkerhet og leveranser. Spekteret av komponenter og løsninger er bredt.  Arbeidet med Forsvarsmateriell har gjort oss bedre rustet for store komplekse oppdrag», forteller Tom Martin.

Om Forsvarsmateriell
Forsvarsmateriell skal på vegne av staten ved Forsvarsdepartementet planlegge, anskaffe og forvalte, samt utfase materiell for Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell har rundt 1300 ansatte, med både sivil og militær spisskompetanse, og består av de fem leveranseavdelingene: Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter.

Want to get in touch?

Back to top