<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Hva er egentlig AV over IP, og hvorfor er det en positiv trend i markedet?

Vi har snakket om AV over IP i flere år allerede, selv om utviklingen har tatt langt tid fra de første produktene begynte å se dagens lys for kun et par år siden. Stadig flere produsenter utvikler produkter som er utstyrt med IP tilkobling, og noen har til og med oppgradert sine produkter med API slik at de også kan styres av internettbaserte automasjonstjenester. Utviklingen skjer i en voldsom fart, og med det legges det også til rette for nye og brukerfokuserte tjenester. 

Det er egentlig to sentrale konsepter som AV over IP muliggjør. Det ene er at AV over IP er teknologi som gjør det mulig å sende lyd og/eller video signaler over et IP nettverk som ofte allerede er på plass. Dette reduserer kostnaden på infrastruktur, men det minimerer også kostnaden på eventuelle endringer som gjøres på infrastrukturen i etterkant. Tradisjonelt har vi benyttet kostbare kabler med forholdsvis liten rekkevidde. Måten AV over IP fungerer på er at du setter opp en boks som mottar signalet fra et komponent, gjør det om til et nettverkssignal som sendes til en mottaker, som for eksempel står bak en skjerm. Man setter gjerne opp flere slike bokser for å rute signalene, slik at nettverket blir en stor matrise med komponenter.

Georg Thingbø.jpg

Forskjellen med AV over IP og analog signaloverføring, er først og fremst at man kan få en mer fleksibel løsning. Konfigurasjoner kan skreddersys i større grad enn tidligere med også en brøkdel av tidsforbruket. Dette kan føre til enorme besparelser, spesielt hvis det er snakk om mange installasjoner og store bygg. Besparelsene er spesielt knyttet til infrastruktur, først og fremst på grunn av fleksibiliteten. I tillegg kan man spare mye på å benytte eksisterende infrastruktur som kabler, og i noen tilfeller det eksisterende nettverket og nettverksutstyret.

Det andre konseptet, som fortsatt er i en tidlig fase, er mulighetene IP koblede komponenter gir med tanke på overvåking, konfigurering og styring. Her har både produsenter, men ikke minst leverandører som Kinly, store muligheter med tanke på å levere tjenester til kunder som både øker verdien på investeringene og reduserer kostnader. Dette har tidligere bare var mulig i store komplekse løsninger med tilgang på mye ressurser. Et godt eksempel på dette, er vår tjeneste Smart Monitoring, som benytter komponenter og løsninger fra ulike produsenter med denne teknologien.

AV over IP er en positiv trend i markedet, men utfordringen i dag er å kartlegge hvor bra produktene faktisk er. Kinly tester og verifiserer produkter i vår lab kontinuerlig, og vi ser at man fortsatt har en lang vei å gå med tanke på å koble sammen komponenter på en enkel måte. I tillegg har dessverre også bransjen en utfordring med tanke på sikkerhet. AV komponenter på nett har liten grad av sikkerhetsmekanismer. Kinly jobber sammen med flere produsenter for å få på plass flere standarder for sikkerhet som er vanlig innenfor IT bransjen. Nå finnes det riktignok måter å håndtere disse utfordringene, men sikkerhetsfokuset må bedres i alle ledd før AV over IP kan bli den nye standarden for signaloverføring over alt.

En siste utfordring med AV over IP er at dagen nettverk ofte trenger en oppgradering eller gjennomgang for å kunne bruke denne teknologien. Den fleste bedriftsnettverk har potensiale til å håndtere større mengder trafikk både raskere og gjerne også mer intelligent med mindre endringer i konfigurasjon. Kinly har et godt samarbeid med flere aktører som spesialiserer seg på dette.

Når det gjelder produsenter så er det ingen som utmerker seg spesielt enda, men dette vil kunne endre seg raskt. Vi tror det vil komme en rekke nye produkter som vil ha et helt annet kostnadsnivå enn vi er vant med i dag. Fokus fremover blir på løsningene og tjenester fremfor produkter.

Want to get in touch?

Back to top