<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Jens Haviken er ny norgessjef i Kinly

Jens Haviken tiltrådte som norgessjef i Kinly 15. november. Han overtar etter Tom Martin, som i lengre tid har fungert både som norgessjef og leder for Nord-Europa.

Jens Haviken er ny norgessjefTom Martin, Managing Director Northern Europe og Jens Haviken, Managing Director i Kinly AS. 

"Jeg ser frem til å bli kjent og jobbe med menneskene i Kinly, og gleder meg til å bli en del av et selskap som er ledende i sitt område", sier Jens Haviken.

Kinly er Norges ledende spesialist på møteroms- og samhandlingsteknologi, og skaper løsninger som skaper bedre digital samhandling i norske selskaper. Selskapet er i dag globalt, men historien i Norge går tilbake til 1998. Selskapet ble til Kinly i 2018, da norske Viju og VisionsConnected fusjonerte.

Haviken tar med seg bred ledererfaring fra ulike deler av IT-bransjen inn i sin nye rolle. Han har teknologisk bakgrunn, og har jobbet i ledende stillinger i selskap som Accenture, Microsoft og Dustin, og sist som CEO i Techstep.

"Kinly er et selskap som har hatt en sterk vekst de siste årene, og dette skal vi fortsette å bygge på. I kjølvannet av pandemien tror jeg vi vil se et taktskifte i denne bransjen, og velfunderte møteroms- og samhandlingsløsninger som legger til rette for nye arbeidsformer er mer aktuelle enn noen gang", sier Haviken.

Han vektlegger at markedet beveger seg mer og mer i retning mot tjenestebaserte leveranser, noe som også blir viktig for Kinly.

"Jeg har jobbet mye med tjenesteutvikling i lys av brukernes behov. Kinly har arbeidsmetoder og en visjon som samsvarer godt med mine erfaringer", sier Haviken.

Kinly setter mennesker i sentrum når de skal lage løsninger, og kobler dem med prosesser og teknologi for å skape løsninger som treffer brukernes behov godt.

"Gjennom flere intervjuer, også av de som skal rapportere til meg, har jeg blitt kjent med et selskap med dyktige og hyggelige mennesker som lever for å forstå kundenes behov. Det er et sted det er inspirerende og motiverende å være – så jeg gleder meg veldig til tiden som kommer", sier Haviken.

Tom Martin har den siste tiden fungert både som norgessjef og leder for Nord-Europa i Kinly.

"Jeg er veldig glad for at vi har fått en stødig leder på plass som skal være dedikert til å lede den videre veksten og utviklingen av Kinly AS i Norge", sier Martin.

Martin vil fortsette som leder for Nord-Europa, mens Haviken som norgessjef vil rapportere til ham.

"Jens har en bred og variert erfaring fra både norske og internasjonale selskap. Jeg har lært Jens å kjenne gjennom en god rekrutteringsprosess, og er overbevist om at han er riktig mann til å sørge for ytterligere vekst og utvikling, bygge videre på alt vi gjør bra og ta tak der vi kan bli bedre. Vi har ambisiøse mål og et faglig sterkt team med 200 ansatte i Norge. Markedet har et stort potensial i tiden fremover, og vi går inn i en spennende tid for Kinly", avslutter han.

Want to get in touch?

Back to top