<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norges beste alarmsentral

Da 110-sentralen i Rogaland flyttet inn i nye lokaler i mai 2017 stod en ny, 11 meter lang skjermvegg klar i beredskapsrommet. Det gir full oversikt og mer effektiv organisering av brann- og redningsarbeid. Seksjonsleder Øyvind Hansen mener de har Norges beste alarmsentral for brann.

«Vi er den eneste sentralen i Norge som har en så stor skjermvegg å samhandle på. Det gir langt bedre oversikt enn tidligere og gjør at vi kan organisere redningsarbeidet ved alarmer bedre», sier Øyvind Hansen, seksjonsleder i Rogaland brann og redning.

110-sentralen har lokaler i den nye hovedstasjonen for brann og redning i Sandes i Rogaland, som ble åpnet i april 2017. Skjermløsningen ble designet og implementert av Kinly, og sto klar til alarmsentralen flyttet inn litt senere i mai. Sentralen tar imot varslinger knyttet til brann fra et område i Rogaland og deler av Vest-Agder som omfatter ca. 390.000 mennesker.

110-sentralen-600_400.jpg

Fra steinalder til best practice
«Å komme over til den nye skjermveggen var som å gå fra steinalder og over til det beste man kan få innen brann og redning, politi og helsevesen i Norge. Jeg har lang erfaring i brannvesenet, og har også tidligere jobbet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og det fins knapt noen som har noe lignende i Norge», sier Hansen.

«Vi har nå en av de aller beste 110-sentralene i Norge, om ikke den beste, det mener jeg helt bestemt vi kan si», sier Hansen.

I de gamle lokalene manglet de en løsning som ga den gode totaloversikten som den nye skjermveggen gir. Han beskriver en vegg med et par 50-tommers skjermer, og langt på nær de samhandlingsmulighetene de har i dag. Da alarmsentralen skulle inn i nye lokaler så de muligheten til å skape noe helt nytt og banebrytende, noe de fikk muligheten til gjennom Sandes kommunes avtale med Kinly.

Løsningen består av en skjermvegg med 12 75-tommers skjermer og Crestron kontrollpanel, en mindre variant av skjermveggen på stabsrommet, og en skreddersydd løsning prekonfigurerte scenarier. Systemet er koblet opp mot nødnettets operativsystem, Vision, og kan ta inn informasjon fra alle kilder som behøves når 110-sentralen skal håndtere en hendelse. Det kan være kart, oversiktsbilder fra kameraer, oversikt over hvor brannbilene er, nyheter og informasjon om ulike hendelser som skjer samtidig. I alarmsentralens rom sitter til enhver tid tre personer på vakt som skal sørger for at alle hendelser håndteres på en god måte.

600_400.jpg

Oversikt, rask og effektiv håndtering av hendelser
«Med den nye skjermveggen får de mye raskere og bedre oversikt over alt som skjer. Ofte håndterer de flere hendelser samtidig, og da er det viktig at de vet hva de andre gjør. Å gi opplysninger ved å snakke sammen er som regel ikke tilstrekkelig. Det å kunne ta opp visuell informasjon på skjermtavlen er en viktig støtte, slik at man ser hva de andre gjør, hvor det er biler og hva som skjer på stedet», forteller Hansen.

«Med bedre oversikt har man større forutsetninger for å ta de rette valgene raskest mulig. Man gir ikke bare hjelp raskt, men man gir også den riktige hjelpen – setter riktige ressurser til riktig jobb».

 Ved større hendelser kan det være nødvendig for brannsjefen å sette stab. I stabsrommet, hvor de har en mindre utgave av skjermveggen, kan staben ta inn de kildene som vises på den store skjermen i alarmsentralen, og være en strategisk støttende funksjon i situasjonen.

De forhånds konfigurerte innstillingene gjør det enklere å håndtere ting raskt.

«Da vi skulle lage løsningen satte vi oss ned sammen med Kinlys løsningseksperter og skisserte ulike behov og scenarier. Basert på dette foreslo de en løsning som gjør oss i stand til å organisere redningsarbeidet enda mer effektivt, blant annet gjennom prekonfigurerte løsninger for ulike situasjoner. Ved å trykke på én knapp får vi dermed opp alle skjermbilder vi trenger for å organisere arbeidet best mulig i en gitt situasjon», forklarer Hansen.

Klasserom_110 sentralen_2.jpg

«Da slipper de som er på jobb i alarmsentralen å tenke over hvilke kilder de må ta opp i en stresset situasjon, og kan heller tenke løsninger med en gang», forklarer Hansen.

De skal nå jobbe med dette oppsettet over en periode, og evaluere hvilke justeringer som eventuelt behøves.

«Dette er helt nytt for oss. Det positive med løsningen er at det er svært fleksibelt. Ser vi at behovet er litt annerledes enn vi trodde er det fort gjort å endre oppsettet sammen med Kinly».   

Brannsikring av tunneler og verneverdige bygg
Noen av de særskilte utfordringene i regionen er sikkerhet og beredskap i de mange og lange undersjøiske tunnelene, og ikke minst Gamle Stavanger, et område med verneverdig trehusbebyggelse.

«Vi komme veldig snart til å koble våre systemer til overvåkingskameraer på disse stedene, og vil få god oversikt. Vi jobber selvsagt for at forebyggingen skal være så god at vi ikke få hendelser, men skulle noe skje har vi bedre oversikt på hendelsesstedene, og kan ta informasjonen rett opp på skjermveggen», sier Hansen.

«I Gamle Stavanger har Stavanger kommune satt opp rundt 20 kameraer som reagerer på varme og zoomer inn dersom det kommer inn en alarm. Da kan vi umiddelbart se hva som skjer på stedet, og det gir oss verdifull informasjon om hvordan vi best skal håndtere hendelsen».

Hele Norge ser til Rogaland
110-sentraler i hele Norge ser nå til Rogaland når de vurderer nye løsninger for sine alarmsentraler.

«Dette er noe andre brannsentraler i Norge gjerne vil ha! På sikt skal 110-sentralene i Norge slå seg sammen med politiets alarmsentraler. Som et ledd i dette arbeidet har flere instanser vært på befaring hos oss for å se hvordan vi jobber, fordi dette er det beste vi har i landet i dag», sier Hansen.

Hansen har bare gode ord å komme med om samarbeidet med Kinly.

«Kinlys eksperter, som ikke kjenner vår bransje i utgangspunktet, har greid å forstå hva en brannmann trenger. Vi har fått en løsning som svarer til de ønskene vi hadde ved oppstarten av prosjektet, og Kinly har levert før fristene hele veien. Kinly forstår, løser og leverer, og det har vært en glede fra start til slutt», konkluderer Hansen.

Kundereferanse

Jeaneth Mørum

Om Jeaneth Mørum

Jeaneth Mørum is Marketing Executive Norway at Kinly

Les flere innlegg om Jeaneth Mørum