<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Slik lykkes du med Microsoft Teams

Med gode verktøy på plass står mulighetene i kø, erfarer Anders Bech, Senior Collaboration Advisor i Kinly. Med lang erfaring med Microsoft, vet han hvordan virksomheter lykkes med Teams.

Hva er Teams, og hvordan fungerer det?
Microsoft Teams er et mye brukt arbeidsverktøy som lar deg jobbe og samarbeide raskere og mer effektivt – uansett hvor du jobber fra. Stikkordene er færre mail, mindre fysiske møter og sikker skylagring.

Nærmere bestemt er Teams en moderne samhandlingsapplikasjon, og en del av Microsoft 365-plattformen. Teams kan ses på som en portal, hvor man enkelt får tilgang til applikasjonene som ligger i Microsoft 365. Det som tidligere het Skype for Business, er i ferd med å bli helt og holdent erstattet av Teams. Med Teams hører også Sharepoint med.

Teams har mye smart funksjonalitet som chat og video, hvor det er enkelt å ha videosamtaler både med grupper og med én person.

I stedet for å lagre arbeid lokalt på en filserver, samler du alt du jobber med i Teams.

"Sharepoint ligger bak Teams og fungerer som et stort arkiv. Slik vil du alltid ha tilgang til arbeidet og filene dine, fra alle enheter. Så lenge de er i Teams, ligger de trygt lagret i skyen", sier Bech.

Anders Bech, Kinly, Microsoft Teams

Fordeler og mye brukt funksjonalitet
Ved å opprette ulike team og kanaler for prosjekter er det enklere å få tilgang til og samarbeide i dokumenter som er lagret i Teams.

"Å opprette og jobbe i slike grupper, er en virkelig stor fordel. Her er det enkelt å samarbeide og holde dialoger i applikasjoner som Word, Excel, PowerPoint og OneNote – i sanntid. Også lagring skjer automatisk i sanntid".

Dette gjør noe med hvordan kollegaer og samarbeidspartnere kommuniserer.

"Mail er en kjent tidstyv, men med Teams har du alle dokumenter og samtaler samlet på ett sted. I Kinly brukes Teams hver dag. Trenden vi ser er at flere jobber stadig mer i Teams, og at mailbruken dermed reduseres".

Blant relevante verktøy for Teams-brukere, er Microsoft Whiteboard en applikasjon flere får øynene opp for.

"Dette er en samhandlingsapplikasjon som gjør det mulig å skrive og tegne på en tavle, samtidig og i sanntid. Whiteboard kan kobles opp mot Surface Hub, og kan brukes på alle enheter med touch".

SUR18_Hub2S_Team_Space

Flere veier til Rom
Det er flere veier å gå for å implementere Teams. Med sin oversikt og kompetanse kan Kinlys rådgivere hjelpe virksomheten mot riktig beslutning. Det er nemlig ikke alle løsninger som passer til hver enkelt kunde.

"Det spørs hvilke systemer og løsninger kunden har fra før, for ulike integrasjoner gir ulike muligheter. Dette er et terreng som er vanskelig å navigere i. Her er det fint å gå i dialog med eksperter, for å få hjelp til å vurdere muligheter og finne riktig løsning for akkurat din virksomhet", sier Bech.

Det aller første som må kartlegges, er hva kunden ønsker å oppnå med teknologien.

"Å gjøre en behovsanalyse er første prioritet. Dernest kartlegger vi eksisterende løsninger og teknisk plattform, før vi tar for oss alternativer og muligheter. Her kan vi tilby ende-til-ende-opplevelse basert på Microsoft Teams-plattformen, enten kunden ønsker Microsoft eller Cisco i møterommet", sier Bech.

CVI: Cloud Video Interoperability
Det er ikke nødvendig å være fullt rustet med Microsoft i møterommene for å lykkes med Teams. Én fornuftig vei å gå, er å sørge for integrasjoner mot Teams gjennom interoperabilitet, eller CVI. Blant leverandørene som her gjelder, er Kinlys partner Pexip.

"Med Pexip kan man kan være med fra et standard videosystem, for eksempel fra et Cisco-system, og inn i et Teams-møte. Kunder som har Cisco-videomøterom og Teams-plattformen, får da ivaretatt den eksisterende investeringen. Slik kan de være med i Teams fra et fullverdig, toppmoderne videokonferansemøterom".

CVI er en tjeneste som leveres i skyen, og eventuelt on-prem for dem som ønsker det. I år vil det også bli lansert en CVI-integrasjon mot Microsoft Teams fra Cisco. Denne antas å være på markedet i Q3 eller Q4.

Her kan du lese mer om Microsoft Teams CVI>>

En tilleggstjeneste til CVI, er funksjonen one button to push.

"Med denne booker du et Teams-møte som vanlig i Outlook. For de som deltar fra et Cisco-videosystem, er der enkelt og greit en knapp på panelet som heter Delta i møtet".

Når Kinlys rådgivere bistår kunder med Microsoft Teams, tas helheten i betraktning. Fokuset ligger på hvilke opplevelser brukerne har, både i møterommet og ut i kontorlandskapene.

"Det er viktig at alle enheter er Teams-sertifiserte. Det hjelper ikke å ha gode møterom hvis brukerne sitter i åpne landskap med dårlige headset hvor lyd og støy blir fanget opp. Sertifiserte headset som oppgraderes i tråd med oppdateringer på applikasjonene, blir vesentlig. Dette er spesielt med tanke på sikkerhet, men også på grunn av funksjonalitet".

Ikke minst anbefaler Kinly innføring og opplæring i Microsoft Teams for å sørge for smart struktur og bruk. I tillegg til Teams-kurs tilbyr Kinly kurs i Surface Hub og Microsoft Teams Rooms.

Ønsker du informasjon om hvordan din virksomhet kan dra nytte av Teams?

Fyll ut skjema under, så tar våre rådgivere kontakt.

Back to top