<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Velg riktige løsninger for den hybride arbeidsplassen

Pandemien tvang frem høy bruk av hjemmekontor. Nå er arbeidslivet mer eller mindre tilbake til normalen, men arbeidsgivere merker at arbeidsformene har endret seg. Hvordan skal dere velge de riktige løsningene for den hybride arbeidsplassen?

Zoom - Executive Office - 2

Den nye arbeidssituasjonen gjør at digitalt samarbeid blir en nødvendighet for å få virksomheten til å fungere. Hvordan skal dere sikre at alle har de verktøyene de behøver for å gjøre jobben sin og samarbeide med kollegene som om de var i samme rom?

Kartlegg behovene

Den hybride arbeidsplassen består av fysiske og virtuelle komponenter som må fungere sammen, fra møteromsteknologi til kaffekroken. Som organisasjon behøver dere en forståelse for hvordan dere kommer til å jobbe og samarbeide fremover, og tilpasse de fysiske og virtuelle arbeidssonene deretter.

Bedrifter må prøve å lese de nye mønstrene, kartlegge hvilke oppgaver eller roller som kan løses hjemmefra, og hvilke som utføres best på kontoret. Hvordan setter man sammen team, og hvordan kan man tilrettelegge for den fleksibiliteten arbeidstakerne vil forvente? Deretter – hvilke arbeidsverktøy og samarbeidsteknologier behøver vi for å sikre stabil drift innen disse rammene?

Valgmulighetene har aldri vært større

Når man har en oversikt over behovene i organisasjonen, gjelder det å finne teknologiløsningene som støtter disse. Det har aldri vært flere alternativer å velge mellom enn nå, samtidig som ulike teknologier kan integreres for å kombinere styrker som svarer på spesifikke behov. Det gir en løsningsjungel som det er vanskelig å orientere seg i. Ulike typer maskinvare og programvare for videokonferanse har ulike styrker som passer for ulike typer utfordringer.

I Kinly er vi løsningsspesialister som allerede har jobbet lenge med å finne løsninger som gjør at man kan jobbet godt sammen fra ulike fysiske og virtuelle møteplasser, enten det er store eller små møterom på kontoret eller hjemme. Vi kan levere alt fra rådgiver-tjenester til full implementering av utstyret.

Få ulike plattformer til å fungere sammen

Ofte oppstår også problemet at man innad i organisasjonen eller hos kunder og samarbeidspartnere har annet videokonferanseutstyr som ikke nødvendigvis er kompatibelt. Derfor mener vi at alle bedrifter burde ha en Cloud Video Interoperability (CVI)-løsning. Løsningen sikrer at ulike systemer snakker sammen. Mange begynte å bruke Microsoft Teams under pandemien, og med en slik CVI-løsninger kan en ha videomøter i MS Teams uten å bekymre seg over hvilken teknologi som jobber i bakgrunnen. Særlig overfor eksterne parter er dette en rimelig og god måte å sikre at man enkelt kan holde møter uten teknisk trøbbel.

De færreste IT-avdelinger eller HR-avdelinger har tid og kompetanse til å sette seg dypt inn i alle typer teknologier. Vi i Kinly jobber med dette på fulltid og tester og prøver alle typer løsninger på markedet. I tiden etter pandemien ser vi tydelig behovet for å skape skreddersydde samarbeids- og videokonferanseløsninger som støtter fremtidens behov.

Vi kan hjelpe dere med å kartlegge behovene i organisasjonen, og anbefale hvordan de kan møtes. Ny teknologi er ofte en endringsreise, og vi samarbeider med dere om stegvise planer for å sikre at endringene blir godt mottatt i organisasjonen og at teknologien blir brukt.

New call-to-action

Want to get in touch?

Back to top