<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Domstolene digitaliserer rettsaler og møterom

Domstolene skal implementere videokonferanse- og møteromsutstyr for opptil 320 millioner kroner i løpet av de nærmeste årene. Samhandlingsspesialisten Kinly er valgt som leverandør for å bidra til digitalisering av norske rettssaler. Kinly er valgt som leverandør til domstoladministrasjonenBildet er tatt ved video-signeringsmøte for avtalen. På skjermen ser vi t.v. Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen, t.h. Kay Hansen-Zahl, seniorrådgiver/teknisk prosjektleder hos Domstolsadministrasjonen, samt øvrige deltakere på signeringsmøtet. I det fysiske møterommet sitter Tom Martin, administrerende direktør i Kinly.

Kinly har vunnet en avtale med Domstolene i Norge ved Domstoladministrasjonen. Avtalen har en varighet på opptil åtte år, og Kinly vil levere teknisk utstyr til rettssaler og møterom ved domstoler over hele landet, i tillegg til overvåking, service og support som sikrer kvalitet og oppetid.

Domstolene har behov for nye løsninger som gjør det enklere å gjennomføre fjernmøter og legge til rette for papirløse rettsmøter i mange av domstolenes over 400 rettssaler.

Strategi for digitalisering av domstolene

"Domstolene har en strategi for digitalisering av virksomheten, og i den sammenheng blir denne avtalen helt sentral. Vi trenger gode løsninger for fremvisning av bevis, dokumenter og annet materiale i rettssalene våre. Det blir også stadig viktigere å legge til rette for video- og telefonavhør i rettsmøter", kommenterer Arve Hamar, fagansvarlig for IT-anskaffelser og kontrakter i Domstoladministrasjonen.

"Ved å digitalisere rettssalene kan vi unngå de tunge trallene med papir, som man kan se i store rettssaker. Fellesvisning av bevis, dokumenter og annet materiale til alle parter effektiviserer og forenkler gjennomføringen av rettsmøter. Ved hjelp av videoløsninger kan vi i tillegg redusere behovet for reiser", sier Hamar.

Valgt grunnet kvalitet

Løsningene fra Kinly omfatter blant annet anlegg for lydforsterkning, tolk, videokonferanse og digital deling av dokumenter, samt overvåking av løsningene, service og support. Målet er å legge til rette for papirløse rettsmøter og mer effektiv gjennomføring av rettssakene.

Kinly ble valgt etter en omfattende anskaffelsesprosess, hvor kvalitet ble høyt vektet.

"Kinly viste en svært god forståelse for våre behov, og presenterte overbevisende kvalitet på løsningene", sier Hamar.

Som en del av anbudet har Kinly installert utstyr i en test-rettssal i Oslo Tingrett, hvor en evalueringsgruppe i domstolene har fått mulighet til å vurdere utstyret.

"Brukerne har blant annet trukket frem god lydopplevelse som et stort pluss ved løsningen. Rettsmøter kan gå over lang tid med fulle dager. Det at man hører alle parter godt og tydelig og at lydopplevelsen blir naturlig, er svært viktig for de ulike aktørene. I tillegg har Kinly synliggjort planer for organisering og gjennomføring som gjør oss trygge på leveransene", forklarer Hamar.

Spesiallaget løsning for rettsvesenet

Kinly skal implementere en løsning som er spesialutviklet for rettsvesenet, blant annet basert på teknologi fra Cisco. Brukervennlighet og standardisering på tvers av rettssalene har vært viktig, ettersom norske dommere selv er ansvarlige for å styre de tekniske løsningene under et rettsmøte.

"Vi har hatt gleden av å ha Domstoladministrasjonen som kunde i en årrekke allerede, og setter stor pris på tilliten de viser oss også i dette prosjektet. Vi lover å levere god kvalitet i alle leveranser, og være en god rådgiver og samarbeidspartner de neste årene. Kvalitet og brukervennlige løsninger er førende for arbeidet", sier Tom Martin, administrerende direktør i Kinly.

"I tillegg er selvsagt høy sikkerhet viktig i løsningene. Overvåkings- og support-tjenestene vi leverer skal sikre at teknologien aldri blir et hinder i møtegjennomføringen", sier Martin.

COVID-19 aktualiserer behovet for fjernmøter

Digitalisering av rettsvesenet har fått mye oppmerksomhet grunnet smitteverntiltakene knyttet til COVID-19.

"Hendelser den senere tiden har aktualisert viktigheten av digitale rettssaler og fjernmøteløsninger. Det er viktig å få domstolene til å fungere uten å eksponere aktørene for unødig risiko. Vi skal rulle ut digitale rettssaler slik vi har planlagt, men situasjonen nå gjør at flere har fått opp øynene for nødvendigheten av dette", avslutter Hamar.  

Kinly_Domstolsadministrasjonen

videokonferanse, Nyheter

Jeaneth Mørum

Om Jeaneth Mørum

Jeaneth Mørum is Marketing Executive Norway at Kinly

Les flere innlegg om Jeaneth Mørum