<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Hvordan kan virksomheter dra nytte av den tredje plattform?

«Den tredje plattform» får stadig mer rotfeste for virksomheter, og for menneskene som jobber i dem. Med teknologikrefter som sky og store data, skal IT føres nærmere kjernen i arbeidet og arbeidsplassen. Hva er så dagens situasjon, og hvordan kan virksomheter dra nytte av plattformen?

For et par år siden introduserte IDC (the International Data Corporation) den tredje plattform som en plattform for innovasjon, og som den tredje revolusjonen innen databehandling. Videre, ifølge IDC, er kjernen i den tredje plattform «å føre IT nærmere kjernen i virksomhetsaktiviteter og arbeidsplassen». I dag investerer organisasjoner stort i de teknologikreftene som driver denne plattformen: skyen, store data og analyser, sosial forretningsvirksomhet og mobilitet.

3RD PLATFORM  FULL

Vi er der nesten, men ikke helt


Markedet er ikke homogent når det gjelder digital transformasjon. Noen selskaper er langt fremme, mens andre henger etter. Som William Gibson ville sagt: «Framtiden er her allerede, den er bare ikke særlig jevnt fordelt». På generell basis har organisasjoner likevel kommet dit hen at de dreier mot skyen, og har begynt å samle store data. Bortsett fra å samle og analysere disse dataene, har de fleste organisasjoner derimot ikke kommet til neste steg: å bruke innsikten i organisasjonens virke, for å få så mye som mulig ut av dataene.

Å identifisere korrelasjoner

Ta for eksempel et møterom med et system for videosamhandling. Organisasjonen din kunne samlet all mulig data om dette systemet, som hvor ofte det er i bruk, på hvilke tidspunkter, på hvilke måter ansatte bruker det og hvilke funksjoner som hyppigst tas i bruk. Systemene kan ikke bare samle flere typer data; de kan også identifisere korrelasjoner mellom dataene. Tidligere opererte programvare separat, men i dag kan slike systemer integreres mye enklere, noe som tilfører merverdi til dataene som samles inn. De store fordelene ved den tredje plattform kommer virkelig til syne når denne innsikten blir brukt til å forbedre videosystemene, og til å gjøre forbedringer ved rommene hvor systemene tas i bruk. Dersom analysene for eksempel viser at trådløs deling i et gitt videorom sjelden benyttes, kan man sette spørsmålstegn ved dette. Kanskje fikk ikke de ansatte god nok opplæring i å ta trådløs deling i bruk. Slike funn kan hjelpe deg til å gjøre forbedringer på kontinuerlig basis.

Kinly Infobrief Image (1)

Mennesket i fokus

Å implementere forbedringer basert på data og innsikt bør alltid gjøres med mennesket i fokus. Teknologiens muligheter er uendelige, men vi må ikke glemme at teknologi først og fremst er skapt for menneskene som tar den i bruk. Din teknologi kan være den beste på markedet, og ha stort potensiale for de som bruker den. Om systemet ditt er for komplekst, slik at sluttbrukerne ikke får benyttet seg av det på en god måte, vil disse likevel ikke få oppleve fordelene og potensialet som din løsning kan gi. Kort fortalt; jo færre muligheter du tilbyr eller funksjoner du viser, jo enklere er det å bruke systemet. Dessuten har helhetsopplevelsen, som IDC omtaler den, mye å si for sluttbrukeren. Teknologien en sluttbruker benytter seg av, bør fungere sømløst på tvers av flere enheter eller løsninger. Ulike typer funksjonalitet, som video og chat, bør også være utskiftbar. Sluttbrukerne bryr seg enkelt og greit ikke om hvilken teknologi de bruker, eller hvilken merkevare som leverer teknologien. Det han eller hun bryr seg om, er oppgaven som skal utføres. Det siste du ønsker som leverandør er at brukerne unngår teknologien din, fordi de er bekymret for at noe skal gå galt eller fordi de er frustrert over noe som ikke fungerer. Teknologi skal være støttende - ikke resultere i frustrasjon eller motvilje mot å ta den i bruk. Dette kan unngås, så lenge du først og fremst holder fokuset på sluttbrukeren og dens opplevelse.

IDC InfoBrief Download - Email

Want to get in touch?

Back to top