<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nye kontorlokaler? Ta de digitale valgene tidlig

Flytting eller renovering av kontorene innebærer en hel rekke avgjørelser for en bedrift. Alt fra utforming av lokaler til farger, interiørvalg og hvordan de ansatte skal jobbe. En ting som ofte glemmes i denne tidlige prosessen er valg rundt teknologi. Vi ser på hvorfor det bør gjøres tidlig.  

Møterom_VC_SANDS

Hvordan blir diskusjonen hvis vi samler ulike fagpersoner med tre ulike innfallsvinkler til utforming av kontorer og hvordan de skal brukes? Vi samlet to teknologikonsulenter fra Kinly, to interiørarkitekter og en konsulent innen arkitekturpsykologi til en prat rundt hvordan de jobber med kunder som skal gjennom en flytteprosess, og det ble en innsiktsfull seanse.  

I en lengre samtale er de innom flere ulike tema. Ett av temaene som går igjen, er å få forstå hvilke behov de som jobber der faktisk har, og skape løsningene rundt det. Derfor er et fellestrekk fra de ulike innfallsvinklene at brukerbasert forarbeid er viktig når kunder skal flytte. Det som riktignok fort kommer klart frem i samtalen er at noen fagfelt blir tatt med i prosessen tidligere enn andre.   

«Vi opplever ofte å komme inn som leverandør av AV-utstyr for sent. Det vil si at vi gjerne blir hentet inn for å levere lyd- og bilde-utstyr mot slutten av prosjektet. Vi leverer godt på det, men om vi var like tidlig inne som for eksempel interiørarkitekter og andre rådgivere, samt elektro, kan vi sammen virkelig levere sømløse og gode løsninger. Det er enklere å henge skjermer, mikrofoner, høyttalere og ledninger skjult om det elektriske er lagt i planene tidlig, og vegger og tak ikke er ferdig montert» sier Erik Indresøvde, løsningsarkitekt i Kinly. 

 

Videre forklarer både han og Bent Reno Hansen, seniorrådgiver i Kinly, viktigheten av å komme inn tidlig. Enten som rene rådgivere, eller som rådgivere og utstyrsleverandør.  

«Vi ser gang på gang at vi kunne hatt en verdi som rene rådgivere mye tidligere i ulike prosjekter. Om vi kan jobbe sammen med elektrikere og interiørarkitekter for eksempel, kan vi avdekke hvilke behov virksomheten har i ulike soner når det kommer til teknologi. Det bidrar til en smidigere og lettere jobb for oss når alt skal monteres om alt av infrastruktur ligger klart i vegger og tak», sier Hansen.

Det er en realitet at teknologien er og blir en viktig del av kontorhverdagen. Som rådgivere kan Kinly bidra til at det blir lagt til rette for de brukerscenarioene interiørarkitektene legger opp til ved hjelp av rom-inndeling og interiør, og det må tilpasses nye måter å jobbe på. 

Er du en del av en flytteprosess? Se våre kundecaser for inspirasjon her

Anders Stenbeck-Askheim, interiørarkitekt i Iark, uttrykker at han gjennom samtalen rundt bordet får en større bevissthet rundt teknologiens rolle i den nye arbeidshverdagen:  

«Vi som interiørarkitekter snakker mye om fysisk utforming, farger og materialer, aktivitetsbaserte løsninger og soneinndelinger. Men det å dra med teknologien i det, hvordan de ulike områdende skal brukes i forhold til teknologien, det må vi har mer fokus på fremover. Det er så lett å tegne inn noen skjermer, "også tar vi det mot slutten". Men å være bevisst på det tidligere skjønner jeg nå vil gjøre de teknologiske løsningene bedre.» 

Les mer om dette og hele samtalen i vårt nye whitepaper «En guide til samhandling og teknologi for den moderne arbeidsplassen» via denne linken.

Want to get in touch?

Back to top