<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Elegante møteromsløsninger i SANDS' nybygg

Da advokatfirmaet SANDS skulle bygge nye lokaler ble Kinly tidlig involvert i planleggingsprosessen. Det sikret at møteroms- og audiovisuelle løsninger har fått et elegant utrykk som er tilpasset de nye lokalene.

I april 2017 flyttet advokatfirmaet SANDS (tidligere kjent som Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) inn i nye lokaler i Cort Adelers gate 33 i Vika, Oslo. På adressen har et gammelt, ærverdig skolebygg fra 1898 blitt totalrehabilitert, og supplert med to nybygg. Design og kvalitet har vært viktige parametre, og innkjøpsansvarlig for teknologiløsninger, advokat og partner i SANDS, Gisle Edvard Årnes, ser verdien av å involvere Kinly tidlig i planleggingsprosessen:

«Vi hadde vokst ut av våre gamle lokaler, og bestemte at i stedet for å pusse opp skulle det bygges nytt. Vi hadde mange krav til nye lokaler, blant annet skulle vi ha brukervennlige møteroms- og konferanseløsninger i høye kvalitet, tilpasset nye lokaler. Vi skjønte raskt at vi måtte involvere AV-leverandøren tidlig for å få riktig resultat. Nå har vi toppkvalitets møteroms- og audiovisuelle løsninger som glir rett inn i interiøret, og det hadde ikke vært mulig om disse løsningene skulle blitt koblet på i etterkant», sier Årnes.

Møterom_VC_SANDS.jpg

Bygget i Cort Adelers gate 33 i Vika består av tre bygningskropper, to nybygg og et omfattende renoveringsprosjekt av en gammel bygård. Byggene skulle likevel oppleves som ett. Slik de fremstår i dag utstråler lokalene profesjonalitet og vennlighet, mye grunnet utstrakt bruk av glass, lyse toner og naturmateriale. Særlig vegger og tak er kledd med trespiler. Teknologien glir inn i bygget på en diskret og elegant måte, og bidrar til følelsen av å tre inn i et svært profesjonelt miljø.

«Det var hovedsakelig to grunner til at vi valgte Kinly som leverandør av AV- og samhandlingsløsninger: menneskene var hyggelige og faglig sterke i planleggingen, og våre referansesjekker var samstemte om at Kinly holder ord og leverer brukervennlige løsninger av ypperste kvalitet», sier Årnes.

Valget levde opp til forventningene.

«Vi er strålende fornøyde, og har allerede begynt å høste effektiviseringsgevinster som et resultat av løsningene de har implementert», forklarer Årnes og viser til mindre reisetid og en kurve over antall videokonferanser som har skutt i været.

«Vi har mange internasjonale kunder, og det å ha pålitelige løsninger for videokonferanser og virtuelle møterom er avgjørende for god kommunikasjon og mindre reiser».

Godt samarbeid ga elegante og gode AV- og møteromsløsninger
Det nye, høyteknologiske bygget strekker seg over 6300 kvadratmeter, og har ikke mindre enn elleve rom tilrettelagt for skype-konferanser, fire rom med Cisco-videoløsning, ett smart-auditorium, samt peisestue, kantine, fellesområder, styrerom og trimrom. I tillegg til møteromsløsninger har Kinly installert audioløsninger i alle tak. Totalt huser lokalene 120 ansatte.

Styrerom_VC_SANDS.jpg

«Jeg er sikker på at vi har spart penger og tid ved å ha en helhetlig tilnærming til byggeprosjektet. Hadde vi unnlatt å involvere Kinly fra start ville den teknologiske integrasjonen vært mer problematisk. Profesjonaliteten og fleksibiliteten til Kinly gjorde at vi kunne senke skuldrene når stressnivået nådde en topp», forklarer Årnes.

Da byggeprosessen ble noe forsinket måtte møteroms- og AV-løsningene installeres på kortere tid enn planlagt.

«Dette greide Kinly å løse, slik at alt var på plass til innflytting. De utviste stor fleksibilitet og god prosjektledelse», sier Årnes.

«Samarbeidet mellom Kinly og interiørarkitektene opplevdes også som godt, og var avgjørende for et bra resultat. Det er to ulike fagområder, men da de forente ulike perspektiver til felles løsninger ble resultatet et elegant uttrykk og samhandlingsteknologi som fungerer».

Mer tid til verdiskaping
SANDS sine videokonferanseløsninger i gammelt bygg var preget av ustabilitet. I tillegg var det for få møterom tilrettelagt for videokonferanser. Med nye, stabile løsninger for virtuelle møterom går informasjonsflyten raskere, noe som har flere gunstige effekter.

Auditorium_SANDS_1.jpg

«Vi har markedsført de nye løsningene internt og gjennomført kurs for å sikre at de ansatte mestrer mulighetene vi nå har for samhandling. Tilbakemeldingene er utelukkende positive både fra ansatte og kunder. Det har vært en befrielse å ha løsninger som fungerer uavhengig av hvilken plattform du bruker», sier Årnes og viser til at han ved hjelp av skyløsningen nylig deltok i et møte fra bilen tilkoblet via telefon, mens kolleger satt i møterom og kunden koblet seg til via PC i utlandet.

For advokatfirmaet var det viktig at AV- og samhandlingsløsningene ga krystallklare bilder og lyd, var enkle å ta i bruk både for kunder og ansatte, samt at teknologien skulle gå i ett med interiøret. Årnes forteller at brukskurven peker bratt oppover.

«Løsningene vi har i dag er ikke en gang sammenlignbare med det vi hadde tidligere. Samhandlingsteknologien har kommet virkelig langt, og nå har vi proffe løsninger på alle plattformer. De nye løsningene fører til økt kompetansedeling, og mindre ineffektiv reisetid. Dette gjør at vi får mer tid til verdiskaping og kundene lastes i mindre grad for reisekostnader», avslutter Årnes.

Kundereferanse

Jeaneth Mørum

Om Jeaneth Mørum

Jeaneth Mørum is Marketing Executive Norway at Kinly

Les flere innlegg om Jeaneth Mørum