<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Essensiell kommunikasjon mellom sjø og land

Med gode møteromsløsninger unngår Wellesley Petroleum mange reiser mellom kontorene i Stavanger og London. Ikke minst er daglige videomøter mellom rigg og land uvurderlig for effektiviteten.

12

Wellesley Petroleum er et lite uavhengig oljeselskap som ble startet opp i 2015. Selskapet fokuserer på olje- og gassleting på den norske kontinentalsokkelen. På en vanlig operasjon er rundt 150 mennesker involvert, hvor ca. 100 av disse befinner seg på riggen, og 50 jobber fra land.

Kontoret i London er orientert rundt finans og virksomhetsutvikling, mens det operative og tekniske hovedkontoret ligger i Stavanger. André Steenmark-Rødder i Stavanger er selskapets IT-koordinator. Allerede samme år som selskapet startet opp, kontaktet han en bekjent i Kinly. Sammen gikk de to gjennom Wellesleys behov for møteromsløsninger og videokonferanse.

 "Jeg ønsket løsninger som var enkle og intuitive å bruke, og visste at dette var noe Kinly kunne levere", sier Steenmark-Rødder.

Avhenger av stabile løsninger som fungerer

Steenmark-Rødder forklarer at ledelsen i Stavanger er opptatt av å holde tett kontakt med kollegaene i London. Daglig foregår det videomøter mellom de to kontorene. Ikke minst er videokommunikasjon i sanntid essensielt for operasjoner ute til havs.

7

"Med mange involverte, både på rigg, på land og hos ulike underleverandører, avhenger operasjonene av hyppige møter. For eksempel må seismikkdata og logger fra borehull vises frem. Da brukes delingsfunksjonen mye", sier Steenmark-Rødder.

Han forteller at møterommene med videokonferanseløsning nesten alltid er fullbooket. I Stavanger har Kinly tilpasset tre slike rom, og i London er det to – med et tredje på vei.

"Uten disse møterommene hadde vi vært nødt til å reise svært ofte. Å ta fly for å delta i en times møte, er langt fra lystbetont. Det er dyrt, stjeler verdifull tid og er alt annet enn bra for miljøet", sier Steenmark-Rødder.

Utstyret må være pålitelig og fungere til enhver tid. Steenmark-Rødder er den eneste på huset med IT-kompetanse for slike løsninger, men han har også mange andre arbeidsoppgaver. For å eliminere stress valgte han derfor å benytte seg av Smart Monitoring, en tjeneste fra Kinly som sørger for at utstyret i møterommene kontinuerlig driftes, supporteres og vedlikeholdes fra Kinly sitt driftssenter.

"På denne måten kan Kinly slik håndtere feilmeldinger, svare på brukerspørsmål og sikre at møterommene alltid fungerer som de skal", forklarer IT-koordinatoren.

Enkelt, brukervennlig og fleksibelt

Hos Wellesley og blant deres samarbeidspartnere er det flere som bruker forskjellig teknologi og ulike enheter i arbeidet sitt. For at teknologien ikke skal være til hinder for flyt i arbeidet, har virksomheten derfor benyttet seg av Kinly Cloud. Slik kobles det fysiske møterommet til et virtuelt møterom, hvor de involverte enkelt kan møtes og jobbe sammen over video. Tjenesten Meeting Access lar ulike videosystemer delta i samme møte som Skype for Business og Google Hangouts Meet, og løsningen One-Button-to-Push sørger for at det er så enkelt som mulig å koble seg opp til et videomøte.

9

"Med slike fleksible løsninger kan vi enklere møtes, til tross for at vi befinner oss på ulike steder og bruker forskjellig teknologi. Med One-Button-to-Push kan vi enkelt starte møtet ved ett trykk på touchpanelet, hvor systemet starter opp og automatisk ringer adressen som er skrevet i møteinnkallingen", forklarer Steenmark-Rødder.

De opplever også i økende grad å få innkallinger til Skype for Business-møter.

"Nå videresender vi bare invitasjonen inn til møterommet, og når møtet skal starte trykker brukerne på den grønne Join-knappen for å delta i møtet fra vårt Cisco videokonferanserom. Når ett trykk på knappen er alt som skal til, blir det veldig enkelt for brukerne", sier han.

IT-koordinatoren sier at velfungerende løsninger og utstyr er viktige verktøy i Wellesleys hverdag.

"For oss er det helt essensielt å kunne samhandle og kommunisere godt uavhengig av tid, sted og teknologi, både med hverandre og med samarbeidspartnere", avslutter Steenmark-Rødder.

Sjekk ut flere bilder fra Wellesley Petroleum her!

Jeaneth Mørum

Om Jeaneth Mørum

Jeaneth Mørum is Marketing Executive Norway at Kinly

Les flere innlegg om Jeaneth Mørum