<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Hvor viktig var den siste jobbreisen - egentlig?

Klimatrusselen er selvsagt ikke ny, men graden av hastverk øker faretruende. Nå må næringslivets beslutningstakere vise hva de er gode for.

 

Miljøbevisstheten på hjemmebane får stadig bedre rotfeste, men næringslivet har en lang vei å gå. Det snakkes mye, men det hjelper lite: fortsatt gjennomføres alt for få miljøsparende tiltak. Blant områdene som i stor grad feies under teppet, finner vi jobbreiser.

 

Vi tenker at digitale møteløsninger ikke er gode nok, og at slike former for samhandling ikke er tilstrekkelig for formålet. Så vi hopper på flyet, til tross for miljøkostnadene. Visst er kunder og samarbeidspartnere viktige, men vi må samtidig kunne løfte blikket mot realitet og fornuft.

 

Statsbudsjettet for 2019 viser til høyst nødvendige tiltak, og grønn politikk har aldri stått sterkere. Likevel står eksosen tjukk rundt norske storbyers inn- og utfartsårer i rushtidene, og ifølge SSB hadde Gardermoen 1,7 millioner flere passasjerer i 2017 enn året før. Flere – ikke færre. 

 

Kinly AS _ Morten Nilsen

 

Vi velger minste motstands vei 

 

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Vi har ikke tall på hvor mange tjenestereiser som tas hver dag, men de står uten tvil for sin del av kaka, og vi reiser både innenlands og utenlands. Eurostat kunne i desember orientere om rekordhøye tall for flytransportpassasjerer i EU: Over 1 milliard passasjerer reiste med fly i EU i 2017, hele 7 prosent flere enn året før. Igjen: flere - ikke færre.

 

Innen Norges egne landegrenser har virksomheter gjerne kontorer, samarbeidspartnere og kunder i ulike byer og tettsteder. Flyreiser blir en hyppig valgt løsning og en minste motstands vei når disse skal samhandles med. Også i byene fordrer kundemøter ofte en forflytning. Når tiden er knapp og ønsket om å komme raskt frem veier tungt, er det gjerne bilen som startes opp.

 

Tall fra Global Carbon Project og karbonbudsjettet i desember viste at det globale karbonutslippet i 2018 ble høyere enn vi hittil noen gang har sett. Hva har vi så tenkt å gjøre for 2019?

 

Til tross for skremmende fakta har verken politikerne eller næringslivet iverksatt tiltakene som kreves for å nå klimamålene. Med enormt engasjement går ildsjeler og enkeltindivider i bresjen, men deres handlingsrom er dessverre for lite. Her kan næringslivet utgjøre en forskjell. Vi har både som arbeidsgivere og arbeidstakere anledning til å handle i tråd med utfordringene og målene som er satt. 

 

Næringslivet må på banen 

 

En av de lavthengende fruktene for norske virksomheter er å stramme inn på tjenestereisene. At det i dag ikke finnes gode nok løsninger for digital møtevirksomhet, er ikke riktig. Blant områdene vi har kommet langt på, troner nettopp teknologi på topp. På min egen arbeidsplass har samtlige ansatte tilgang til gode løsninger for videokonferanse, noe som muliggjør effektiv samhandling med kollegaer, kunder og partnere på tvers av landegrenser, fra kontoret – eller hjemmefra. Med interne retningslinjer og verktøy på plass, behøver jeg sjelden å forflytte meg lenger enn til og fra kontoret. Selvsagt har jeg full forståelse for at noen møter må gjøres ansikt til ansikt, men det ligger store muligheter mellom av og til og hver gang. Vi må gå fra holdning til atferd. 

 

Jeg vet at hvis flere beslutningstakere legger til rette for en atferdsendring med teknologiske løsninger for samhandling i kombinasjon med tydelige føringer for reisevirksomhet, ville flere valgt å la flyet gå og bilen stå. Hos oss er det tydelig uttalt fra toppledelsen at gode argumenter må ligge grunn før en flyreise kan tas. Uten at ledelsen legger føringer og kommunisere gjeldende retningslinjer, stopper en virksomhets potensielle miljøbidrag raskt ved holdninger og visjoner. Det er ikke kunnskap som reduserer klimagassutslipp. 

 

Handling må til for at 2019 skal slippe å slå fjorårets rekord i karbonutslipp. Dette er derfor en oppfordring til næringslivsledere og andre beslutningstakere om å vurdere egen mulighet for å redusere arbeidsrelatert reiseaktivitet. Vi må gå fra visjon og holdning til aktive valg og gjennomføring. Det er ett av de små, men viktige, bidragene næringslivet kan gjøre for klimaet. 

 

Kinly Cisco 2019 - master_nogreen (1)

 

Sjekk ut videokonferanseløsninger fra Cisco her!

Morten Nilsen

Om Morten Nilsen

BID Manager og engasjert i miljø og friluftsliv.

Les flere innlegg om Morten Nilsen