<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Konkurransedyktig med riktig samhandlingsløsning

For virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige er det ingen vei utenom: måten vi jobber på er i endring. Hva betyr endringene for arbeidshverdagen vår, og hva bør arbeidsgiver sørge for?

Samarbeid i team og løsere rammer

For mange har selve arbeidsformen endret seg fra å være fokusert rundt individuelt arbeid, til en langt mer team-fokusert tilnærming. Dette henger sammen med større grad av automatisering av arbeidsoppgaver som tidligere gjerne ble utført av én person av gangen. Når stadig flere av disse oppgavene forsvinner, frigjøres mer tid til arbeid som kan gjøres sammen. Møtevirksomhet og kreative arbeidsprosesser er gode eksempler.

AW21777_web

I tillegg har nåtidens yngre arbeidsstyrke helt andre behov til samarbeid og kommunikasjon enn øvrige generasjoner. Fremfor faste tidspunkt, faste rammer og faste steder, forventer dagens arbeidstakere mobilitet og flyt, med ad-hoc-oppgaver, impulsive møter og kryssfunksjonelt teamarbeid.

For å være relevante i fremtiden som en attraktiv arbeidsplass, må virksomheter tilpasse seg til dagens arbeidsstyrke, med deres prefererte metoder og tilnærminger.

Mobile arbeidsstyrker trenger gode samhandlingsløsninger

På selve arbeidsplassene ser vi en utbredt endring fra cellekontorer til åpne kontorlandskap, færre fysiske plasser og lokaler uten faste plasser. Her melder behovet seg for stillerom og møterom – og ikke minst samhandlingsverktøy som sikrer kommunikasjon og samarbeid med kollegaer og partnere som befinner seg andre steder og tilhører andre organisasjoner.

Commongrounds_Jump_2563-1_web-1

Men der hvor teknologi åpner for uante muligheter i arbeidet, følger også utfordringer med. En av disse er at det ofte er i bruk svært mye forskjellig teknologi. Internt bruker kollegaene ulike verktøy seg imellom, og det gjør også kunder og andre eksterne partnere. Når teknologien også er komplisert, og når den for ansatte oppleves som uhåndterlig, står utfordringene i kø.

Ulike verktøy, ansatte og samarbeidspartnere spredt geografisk og kompleks teknologi gjør samarbeid og endring vanskelig. For det er ikke teknologi i seg selv som leder til endring, men menneskene som bruker den. Teknologien gjør bedre nytte når den er designet i tråd med denne innsikten. 

Møter på brukerens premisser – fysisk og virtuelt

Cisco er kjent for videokonferanseprodukter og møteroms-teknologi med stort fokus på fleksibilitet. Samhandlings porteføljen Cisco Webex er designet med gode opplevelser i fokus, hvor brukeren enkelt skal kunne bli kjent med og benytte seg av funksjonalitet som gjør arbeidshverdagen bedre. Sentralt står enkle funksjoner som folk flest har behov for. Løsningene og produktene er utviklet for å passe til våre nye måter å jobbe på.

Cisco sitt økosystem er i stor grad videosentrert for fokus på kvalitet. Dette harmonerer godt med unge arbeidstakeres metoder for både informasjonsinnhenting og kommunikasjon, hvor video er et mye brukt verktøy og medium.

Cisco Webex Meeting Participants-1

Med nye Webex har Cisco skapt en komplett plattform hvor kombinasjonen av produkter og programvare kobler det fysiske og virtuelle møterommet sammen. Plattformen lar kolleger, samarbeidspartnere og eksterne møtes, samarbeide og samhandle, uavhengig av geografisk lokasjon, både før, under og etter møtene.

Samhandlingsstrategi med brukeren i fokus

Arbeidsgiver bør sørge for gode samhandlingsløsninger som bidrar til å fjerne siloer på arbeidsplassen. Når samarbeid og kommunikasjon kan foregå når som helst og hvor som helst, er det enklere å få flyt, fortgang – og resultater. Fleksibiliteten og mobiliteten slike løsninger legger til rette for, gjør at hjemmekontor og arbeid på farten blir enkelt. Med gode samhandlingsløsninger kan dagens arbeidsgivere til og med ansette kompetansen der den befinner seg, i stedet for der hvor virksomhetens kontor ligger. Spesielt for det nordiske markedet er gode løsninger for samhandling på tvers av bedrifter der økosystemet ofte består av flere bedrifter som arbeider på samme prosjekt. 

Hos oss i Kinly finner du kunnskapsrike rådgivere som sørger for nødvendig innsikt før beslutningene skal tas. Som trusted advisors hjelper vi deg med å identifisere virksomhetens behov og ønsket arbeidsflyt, og finner frem til teknologien og løsningene som passer formålet best.

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere? Send oss en henvendelse så tar vi kontakt i løpet av kort tid.

Want to get in touch?

Back to top