<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nå kjører Teams direkte i Cisco-løsningen din

Bent Reno i Kinly viser frem Cisco løsning

er brukergrensesnittet fra Microsoft Teams nå blitt tilgjengelig direkte på Cisco-løsningene dine.       

«Den største fordelen for våre kunder er brukervennlig og intuitiv pålogging, i kombinasjon med de beste produktene for samhandling og videokonferanse. Nå som Cisco legger til rette for en sømløs integrasjon og muligheten for å kjøre Teams som standardløsning på sine produkter, blir det enklere å hoppe inn og ut av møter. Du får et møterom som tilbyr det beste av to verdener», sier Bent Reno Hansen.    

Bent Reno er senior samhandlingsrådgiver i Kinly og hjelper bedrifter som ønsker et fremtidsrettet kontor med de beste løsningene.

«Et digitalt møte skal gi en god opplevelse. Dette gjelder ikke bare for de som er på kontoret, men også for de som deltar fra andre lokasjoner. Den digitale opplevelsen vil påvirke inntrykket konkurrenter, samarbeidspartnere og kunder sitter igjen med. Gode og brukervennlige løsninger øker dessuten trivsel hos de ansatte.» 

Høy kvalitet, brukervennlig og intuitivt 

Samarbeidet mellom Cisco og Microsoft Teams gir brukerne det beste av to verdener.  

«Du får den eksepsjonelt gode kvaliteten fra video og samhandlingsutstyr fra Cisco, kombinert med det brukervennlige og intuitive brukergrensesnittet til Microsoft Teams som de fleste nordmenn i dag kjenner godt», sier han.  

Idet de ansatte går inn i møterommet vil de bli møtt av det velkjente grensesnittet til Microsoft Teams, direkte på Cisco-utstyret. Et enkelt tastetrykk på skjermen er alt som skal til for å koble seg på og av møtet.      

Cisco er kjent for brukervennlige produkter og plattformer for samhandling av svært god kvalitet. De er ofte førstevalget for bedrifter som ønsker den beste lyd- og bildekvaliteten.   

«Videotrøtthet er et begrep som i senere tid har dukket opp mer og mer. Det å sitte lange dager i videomøter der kvaliteten ikke er hva den burde være, er slitsomt for både hode og øyne. Vår anbefaling er alltid å velge de løsningene som gir best møtekvalitet da det reduserer belastningen og dermed følelsen av tretthet», sier Hansen.    

Les hvorfor gode lyd- og bilde-løsninger er bærebjelkene for et vellykket  moderne kontor 

Rick Bayes fra Cisco og Bent Reno Hansen viser frem Microsoft Teams møteromsløsning

Tilgang til alle Cisco-funksjonene 

Når Cisco og Microsoft nå har forsterket sitt partnerskap slik at Microsoft Teams kan kjøres direkte gjennom Cisco-produktene, betyr det mer fleksibilitet og valgmuligheter for både Microsoft og Cisco sine kunder.    

I tillegg til enkel oppkobling til Teams, direkte fra Cisco-produktene i møterommet, vil kundene også få tilgang til alle Cisco-funksjonene. For eksempel er det mange som setter pris på Frames.  

«Frames-funksjonen gjør at flere personer kan sitte i samme møterom og få hver sin egen individuelle ramme. Da vil alle deltagere bli inkludert, samt føle seg delaktig og likeverdig i møtet», forteller Hansen.    

Med Cisco-møteromsløsninger er det også mulig å få Ciscos sensorteknologi. Denne kan registrere alt fra luftkvalitet, lyd, støy eller bevegelse. Det gjør det mulig å følge med på utnyttelsesgraden av rommet, styre ventilasjon og lys i rommet, eller frigjøre rommet dersom det ikke brukes.  

Bedriften kan bruke innsikten til å bedre planlegge arealbruk eller sette inn strømsparende tiltak.  

«Kontoret har i mye større grad blitt en destinasjon, og de ansatte forventer digitale møterom av bedre kvalitet enn hva de har på hjemmekontoret. Dette betyr høy kvalitet på lyd og bilde, i tillegg til at det må være intuitivt, enkelt og fleksibelt å koble seg opp", avslutter Bent Reno Hansen.   

 

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat om dine behov.

Want to get in touch?

Back to top