<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Grip muligheten til å rigge kontoret for suksess

Illustrasjonsbilde av mennersker som sitter i møterom med videokonferanse.

Enten målet er å friste ansatte inn, eller å legge til rette for fleksibilitet, så må teknologi og møteromsløsninger på kontoret planlegges tidlig.

De ansattes krav til møteromsteknologi øker, og forventninger til kontorets funksjon endres kontinuerlig. Lojaliteten til arbeidsgiver er ikke like sterk som den var tidligere. Dersom en arbeidsgiver ikke leverer på de ansattes forventninger og krav er veien ut kort.

Medbestemmelsesrett, fleksibilitet og muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag vil prege valget av neste arbeidsgiver. Flere undersøkelser bekrefter at det å selv bestemme hvor man vil jobbe står høyt på ønskelisten for unge talenter.

 

Et kontor som frister de ansatte inn

Vi befinner oss nå i en brytningstid der arbeidsgivere ønsker å få ansatte tilbake på kontoret, mens de ansatte selv ønsker fleksibiliteten til å velge. Dette betyr en helt ny form for kompleksitet i hvilken funksjon og form fremtidens kontor bør ha. Kontoret er ikke lenger et sted de ansatte skal utføre jobben sin. Det skal også være et sted som oppleves som verdifullt å dra til – uavhengig av hvilket behov den ansatte har. Den ansatte «velger» å reise til kontoret, framfor å sitte hjemme.

Sentralt står møteroms- og samhandlingsteknologi som sikrer at alle kan utføre sitt arbeid, bygge kultur og samhandle på en verdifull og smidig måte uansett hvor de jobber fra.

Ved å tenke på samhandling, behov, bruk og teknologi allerede i planleggingsfasen av et oppussings- eller nybyggsprosjekt kan du legge grunnlaget for et fleksibelt kontor som ivaretar de ansattes behov i dag, og i fremtiden. Ved å involvere fageksperter fra tidlige faser er sjansen enda større for å lykkes.

Mer enn 20 års erfaring har gitt oss grunnlaget til å skape helhetlige, gode og brukervennlige løsninger for møterom og kontor. Lang erfaring, bred kunnskap og innsikt gjør det mulig å designe løsninger som vil stå godt over tid.

I Kinly jobber vi ut fra et menneskesentrert prinsipp der teknologien først og fremst skal hjelpe de ansatte med å gjøre jobben deres. Teknologi og samhandlingsløsningene er blitt grunnmuren i det arbeidet som utføres på de fleste kontorer – og bør derfor prioriteres tidlig. Vår mening er at teknologi har blitt like viktig for en vellykket bedrift som strøm og vann. Derfor bør fageksperter på teknologi kobles på like tidlig som faggrupper innen elektro, arkitektur, interiør, rør og ventilasjon i en bygge- eller oppussingsprosess.

Les hvordan Sweco utfordrer Urtekvartalet 

Kontorlandskap for å illustrere hvordan en kan rigge kontoret for suksess.

Ansatte forventer fleksibilitet

En studie ledet av teknologileverandøren Cisco tok et dypdykk inn i den hybride arbeidsmodellen hos 28 000 arbeidstakere i 27 markeder fra hele verden.

Her er noen av funnene:

  • 82 prosent mener at fleksibilitet har gjort dem mer fornøyde og motiverte i rollen.
  • 78 prosent mente at alle aspekter av velvære (emosjonelt, mentalt, sosialt, fysisk og økonomisk) har økt
  • 71 prosent ønsker å dele arbeidstidenmellom kontor og hjemmekontor
  • 62 prosent mener at muligheten til å jobbe fra hvor som helst påvirker beslutningen om å bli eller bytte arbeidsgiver
    Kilde: Cisco Global Hybrid Work Study 2022

 

Back to top