<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sertifisering for kvalitet og informasjonssikkerhet

Sertifiseringene til ISO 9001- og ISO 27001 viser at Kinlys norske virksomhet følger strenge krav til kvalitet og informasjonssikkerhet, og forplikter seg til kontinuerlig forbedring som skaper bedre leveranser internt og eksternt.

Kinly har nylig blitt sertifisert etter to internasjonalt anerkjente standarder for styringssystemer, ISO 9001 (kvalitet) og ISO 27001 (informasjonssikkerhet). Sertifiseringen er utført av Nemko, som er et akkreditert sertifiseringsorgan. Sertifiseringene viser at selskapets styringssystemer oppfyller krav som er nedfelt i en standard for beste praksis, og at det er forankret helt opp til ledelsen.

Kinly-ISO-Sertifisert

"Dette er første gang den norske virksomheten av Kinly, Kinly AS, søker og får disse to ISO-sertifiseringene. For oss betyr det mye å ha et stempel på at vi er sertifiserte til ISO 9001 og 27001. Mange kunder etterspør denne type sertifisering, men like viktig er det at sertifiseringene er en forpliktelse til kontinuerlig forbedring, slik at vi alltid vil være på ballen", sier Svein-Erik Jensen, som er globalt ansvarlig for kompetanse og kvalitet i Kinly.

Sertifiseringene stiller krav til hvordan de jobber internt og eksternt, og forenkler kommunikasjon med kunder rundt selskapets arbeidsmetoder. En sertifisering til ISO 9001 viser at man jobber systematisk for å forbedre forretningsdriften, mens ISO 27001 viser at man har nødvendige kontroller på plass for å ivareta informasjonssikkerhet knyttet til både digitale og fysisk infrastruktur. Standardene følger en «Plan-Do-Check-Act»-syklus, noe som innebærer en forpliktelse til å jobbe for kontinuerlig forbedring.

Svein-Erik-Jensen-Kinly

"Dette er en kvalitetssikring av arbeidet vi gjør, og et insentiv som gjør at vi ikke legger dokumentene i skuffen, men jobber aktivt etter prinsippene i standardene hver dag", sier Jensen.

Sertifiseringene gjør det enklere for kundene å verifisere at Kinly lever opp til de krav som mange bedrifter stiller til sine leverandører. Man må re-sertifiseres i henhold til standarden hvert tredje år, og Nemko vil gjør revisjoner hvert år i henhold til standarden.

"Overfor Nemko har vi dokumentert at vi lever opp til standardene, og gjort utbedringer der det er nødvendig. Nå skal vi følge opp kontinuerlig fremover", avslutter Jensen.

 

Back to top