<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sweco utfordrer med Urtekvartalet

Swecos nye hovedkontor i Urtekvartalet fra fugleperspekiv.Sweco flytter inn til sitt nye hovedkontor i Urtekvartalet.

Urtekvartalet på Grønland skal både romme fremtidens arbeidsplasser og bli en nabolagsdestinasjon. Sweco engasjerte Kinly for å sørge for bærekraftige teknologiske løsninger fra dag én.

Midt på Grønland, i bydelen som beskrives som Norges mest urbane, mangfoldige og sammensatte bymiljø, bygges Urtekvartalet. Dette blir en kunnskaps- og næringsklynge på totalt 45 000 kvadratmeter, fordelt på tre bygg.

– Det er mange behov som skal dekkes i løpet av en dag, og målet er å tilby attraktive møteplasser og fasiliteter som bidrar til å skape en god hverdag. Her skal vi kunne arbeide, skape og sosialisere og bli inspirert i flotte urbane omgivelser, sier Vivi-Ann Conradi, Facility Manager i Sweco, som er Europas største arkitekt- og ingeniørselskap.

Neste år flytter Sweco hovedkontoret sitt til bygget som heter Veksthuset i Urtekvartalet. For å kunne skape et bærekraftig bygg har selskapet involvert arkitekter og interiørarkitekter, samt eksperter innen teknologi, elektro og de andre byggfagene rundt tegnebordet helt i begynnelsen av prosessen.

Involverte Kinly fra dag én

Kinly ble engasjert som rådgivende samarbeidspartner og leverandør med teknologisk spisskompetanse. De har bidratt med rådgivning i hele Veksthuset.

– Et slikt prosjekt har tre hovedkomponenter – de fysiske rammene for bygget, menneskene, og teknologien. Alle delene er like viktige, men ofte kommer teknologien altfor sent inn, selv om det nettopp er teknologien som setter premisser for mulighetene i og bruken av bygget, sier Conradi.

– Dette er et visjonært prosjekt, der Sweco har gjort en grundig kartleggingsjobb på egne behov og ønsker for hele kontorarealet. Det vil si alt fra møterom til arbeidsstasjoner til ulike soner. Ved å bli koblet på så tidlig har vi fått en sjelden mulighet til å påvirke fra start, og til å skape tekniske prosesser som understøtter kundens ønskede arbeidsformer, sier Bent Reno Hansen, seniorrådgiver i Kinly.

Les mer om hvordan Ostra fikk lydløsninger som gleder ansatte og gjester

En langtidsinvestering

– Vi har valgt å legge den tekniske infrastrukturen lenge før bygget reiser seg. Å få de riktige løsningene på plass fra start lønner seg på alle måter, og vil redusere både energi og klimaavtrykket. Den umiddelbare kostnaden for spisskompetanse henter vi raskt inn igjen, sier Conradi.

Urtekvartalet skal ha lang levetid og tilrettelegge for fremtidens arbeidstakere.

– Vi skal ha et hovedkontor som støtter arbeidsprosessene våre. Selv om vi ikke vet hvordan kontoret vil se ut om ti år, vet vi hvilken rolle vi ønsker at kontoret skal ha, sier Conradi.

Dette krever fleksible teknologiske løsninger kombinert med veiledning fra personer som kjenner til utviklingen i bransjen og de teknologiske mulighetene som allerede finnes – og vil komme på markedet fremover.

Lang levetid og gjenbruk

– For at bygget skal kunne leve lengst mulig rigger vi 80 prosent av teknologien som skal stå klart til innflytting, mens de resterende 20 prosentene skal legges til etter hvert. Da trenger vi en samarbeidspartner som kan bistå oss på sikt, sier Conradi.

Sweco har god oversikt over produktene og utstyret, og hva som kan gjenbrukes og ikke. Helst ønsker de ikke å kjøpe nytt utstyr med mindre det er helt nødvendig. Hansen legger til:

– På vår side som global aktør har vi god oversikt over alle relevante produsenter, og hvem som har returordninger, resirkulering av utstyr og tydelige bærekraftsmål. Det gir kunden en trygghet og en visshet om at de skal kunne få teknologi som imøtekommer behovene etter hvert som de endrer seg.

Samspill mellom funksjon og estetikk

Conradi er tydelig på at hun opplever det som inspirerende å samle så mange eksperter tidlig i prosessen.

– Det har vært verdifullt å sitte rundt samme bord, og kunne sparre og dele kunnskap på tvers av fagfelt. Vi har stor respekt for hverandres kompetanse, og ved å utfordre hverandre og lene oss på hverandre har vi klart å identifisere muligheter og løsninger vi aldri ville tenkt på alene. Og det før byggingen settes i gang, sier hun.

Blant annet har Kinly utfordret Sweco på formfaktoren i et stort auditorium.

– Fra vårt perspektiv kunne vi se at de store skjermene forrest i lokalet ville bli mest synlige hvis rommet var bredere og publikum satt i færre bredere rekker, istedenfor mange smale rekker bak hverandre, sier Hansen.

Sammen med arkitekten fant de frem til en løsning som både ivaretok arkitekturen og som tilrettela for at teknologien kunne utnyttes best mulig.

– Når vi jobber tett med arkitekt, interiørarkitekt og møbelprodusent for å utvikle integrerte løsninger som passer inn i designet vil også interiøret og bygget se bedre ut. Det blir vinn-vinn for alle, sier han.

Conradi setter pris på å kunne utfordres av fageksperter som kommer med råd fra sine perspektiver tidlig i prosessen.

– Vi må også sørge for at alt fungerer fra start. Det er positivt at det ser pent ut, men estetikk vil aldri trumfe funksjon, sier hun.

Les mer om hvorfor en god installasjon starter lenge før teknikerne kommer

Teknologi i tråd med bærekraftsverdi

– Bærekraft har vært en rød tråd fra begynnelsen av prosjektet - i alt fra valg av produkter som varer lenge og som kan gjenbrukes, til løsninger som kan tilpasses og som sparer energi, sier Hansen.

Parallelt lever – og leverer – Sweco etter sin egen visjon om å være en grønnere og mer inkluderende by- og samfunnsutvikler. Bærekraft står alltid i sentrum når deres rådgivningstjenester innen bygg, energi, miljø, industri, infrastruktur, arkitektur og byutvikling kobles på.

– For levere på FNs bærekraftsmål må vi samarbeide og dele kunnskap på tvers av fag. Dette står ikke bare sterkt i kundeprosjektene våre, men også i vår egen virksomhet, sier Conradi.

Illustrasjonsbilde fra innsiden av Urtekvartalet.

Den gode naboen

Urtekvartalet skal bli mer enn en arbeidsplass. Målet er å bygge en nabolagsdestinasjon, en kulturbærer og en innovasjonshub – med torg, restauranter, kaffebarer, treningssenter og andre fasiliteter.

– Urtekvartalet skal være et vindu ut mot bygulvet og den gode naboen som deler plass og inkluderer nabolaget, sier Conradi.

Først etasje av Veksthuset vil tilegnes nabolagskontoret med fellesområder som kan brukes til nesten hva som helst. Enten det gjelder kunstutstillinger, foredrag, undervisning og kurs eller feiringer.

- Vi synes det er veldig kult å få være med på sånne fremtidsrettede og spennende prosjekter som også bidrar positivt til nærmiljøet, sier Hansen.

Ettersom Urtekvartalet skal kunne brukes av så mange ulike mennesker – med varierende teknisk kompetanse - kan Conradi fortelle at brukervennlighet blir en viktig prioritet.

– Nå skal vi teste teknologien med brukerne for å se hva som fungerer, og hva som krever enklere løsninger eller bedre opplæring. Bygget skal kunne utnyttes til sitt fulle potensial og være intuitivt for alle, sier hun.

– Det har vært stor entusiasme og positiv energi knyttet til dette prosjektet, der vi virkelig har muligheten til å samhandle og utfordre hverandre på hva fremtidens bygulv og kontor bør inneholde. Sweco har synliggjort verdien av å koble på fageksperter tidlig. Det håper vi flere oppdragsgivere vil gjøre i sine utviklingsprosjekter, sier Hansen.

 

Want to get in touch?

Back to top