<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Gjør hjemmekontoret mer effektivt

Enten du må forholde deg til reiseforbud, kanselleringer, rushtid, snøkaos eller buss for tog, finnes det en rekke gode løsninger som sikrer at du kan møte kollegaer der du befinner deg. Digitale møteløsninger gir morsomme, effektive møter som fungerer - ikke minst på hjemmekontoret!

Mer tid hjemme – og på jobb
Forflytning i arbeidshverdagen kan fort bli en tidstyv. Å måtte bruke hele dager eller døgn borte på jobbreiser, er for mange lite fristende. Når man må ta fly for å delta på møter, går ofte både arbeidstid og fritid bort i selve reisen. Ved at virksomheter tar i bruk videokonferanseløsninger som fungerer godt, kan de ansatte få fritiden sin for seg selv. Arbeidstiden blir også effektivisert, ettersom reisetid spares. Ikke minst gir færre reiser miljøbonus.

Avhengig av å jobbe hjemmefra? Vi hjelper deg med å skape gode møteopplevelser>>

"Til tross for store klimautfordringer reiser nordmenn fortsatt svært mye i jobb, men med fleksible og brukervennlige videokonferanseløsninger, kan reisevirksomheten i stor grad reduseres", sier Tom Martin, norgessjef i Kinly.

Kinly leverer løsninger som tilrettelegger for audiovisuelle møter og konferanser. Riktig utstyr på møterommet eller en god videoløsning på pulten hjemme eller på kontoret reduserer behovet for fysiske forflytninger i arbeidshverdagen.

"Slik kan arbeidstakere samarbeide med hverandre, kunder og partnere, uansett om de sitter hjemme, er på farten eller oppholder seg på ulike kontorer og i ulike møterom", sier Martin.

Hjemmekontor

Hjemmekontor som fungerer

Fleksible, digitale løsninger gjør det enklere og mer effektivt å ha hjemmekontor. For de som har anledning til dette, er hjemmekontor en takknemlig mulighet når snøkaoset inntreffer eller barnet er sykt. Ikke minst opplever mange utfordringer med å komme seg til jobben på grunn av dieselforbud, rushtidsavgifter og togproblematikk. For eksempel er det særlig i det sentrale østlandsområdet denne sommeren planlagt dobbelt så mange avganger med buss for tog som i fjor sommer (2019).

I disse dager opplever samtidig en rekke ansatte å måtte forholde seg til reiseforbud, mens andre blir oppfordret til å ha hjemmekontor. I de fleste tilfeller har virksomheten allerede verktøy som legger til rette for hjemmekontor, men allikevel vil det ikke alltid være like enkelt å delta i møter eller være tilgjengelig kollegaer, partnere og kunder. 

"Perioder eller dager med hjemmekontor kan være løsningen for mange, men utfordringen ligger ofte i at det da blir vanskelig å kommunisere godt med kolleger eller andre man skal samarbeide med. Gjennom smarte investeringer i gode, teknologiske løsninger kan jobben utføres like bra hjemme som på kontoret", sier Martin.

En fordelaktig løsning for både hjemmekontoret og kontoret er et dedikert videokonferansesystem. Dette kan være et godt supplement uavhengig av hvilken møteplattform som benyttes, være seg Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom eller andre skytjenester for videokonferanse. Et eksempel er Cisco Desk, som et personlig videokonferansesystem med høykvalitets video og lyd. Kvaliteten  gir en positiv opplevelse for både brukeren og den som sitter i andre enden. Sitter du i kontorlandskap eller har familien hjemme, fanger den kun lyden fra brukeren, noe som gir mindre forstyrrelser. Skjermen også kan benyttes som PC-skjerm når den ikke brukes til videomøte. Skulle du ikke ha mulighet for å skaffe et dedikert videokonferansesystem, kan du komme langt med et godt headset og USB kamera også.

I Norconsult styres alle møter fra Microsoft Teams! Les casestudien her>>

Smart og fleksibel samhandling hos Kinly

Ansatte i Kinly har naturlig nok tilgang til en rekke gode skjermløsninger og produkter for personlig videokonferanse tilgjengelig. For eksempel ser du Cisco DX / Webex Desk på alle de ansattes kontorpulter, og mange har den også hjemme. Med flere kontorer i Norge, og kolleger i både Nederland og England, brukes løsningene flittig på daglig basis. God kjennskap til produktene og til hvordan fysiske og skybaserte møterom fungerer, gjør at Kinly reiser betydelig mindre enn hva som hadde vært tilfellet uten slike muligheter for samhandling. Ikke minst ligger Kinlys holdning og merkevareløfte til grunn for hvordan de selv jobber: gode produkter og løsninger legger til rette for å jobbe smartere og enklere sammen, overalt. 

Kinly ønsker å legge til rette for både mer fleksibilitet og mer effektivt, miljøvennlig arbeid. De gir dermed mulighet for én til to dager med hjemmekontor i uken, og pendlere trenger ikke dra inn til kontoret mer enn et par ganger i uken. Og selv om enkelte møter fortsatt må gjøres ansikt til ansikt, er holdningen at gode argumenter skal ligge til grunn før flyreiser kan tas.

"Slike løsninger og denne måten å tenke på er fundamentet i vår virksomhet, og noe vi hjelper kundene våre med hver dag. Samhandling og samarbeid bør fungere godt, uavhengig av hvor menneskene befinner seg. Selv har vi fokus på at våre ansatte skal kunne jobbe hjemmefra, noe vi gir dem muligheten til gjennom gode teknologiske løsninger. Med verktøyene på plass blir både hjemmekontoret og jobben mer effektiv", sier Martin.

Email signature - hjemmekontor

videokonferanse, hjemmekontor

Jeaneth Mørum

Om Jeaneth Mørum

Jeaneth Mørum is Marketing Executive Norway at Kinly

Les flere innlegg om Jeaneth Mørum