<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Helseinnovasjon med skreddersydde digitale løsninger

Smart kommunikasjon skaper en moderne arbeidsplass og et godt behandlingssted. Kinly og NEC sine audiovisuelle løsninger gir fordeler til alle på Norges mest moderne sykehus.

østfold-600-400.png

Fremtidens teknologi med innovative arbeidsprosesser basert på ny-utviklede IKT-systemer, var den røde tråden da Sykehuset i Østfold åpnet utenfor Sarpsborg i 2015. Den beste pasientbehandlingen skulle sikres med det ypperste av teknologiske løsninger. Fra serverrom til pasientenes førsteinntrykk; motsetningene sikkerhet, funksjonalitet og brukervennlighet skulle veves sammen på den mest intuitive måten. Da digitalisering er en forutsetning for god kommunikasjon på institusjonen hele fylket avhenger av, var kravene høye til skjermer og annet visuelt utstyr.

"Utgangspunktet var hva fremtidens pasient ville ha behov for. Alle prosesser skulle løses smartest mulig, samhandling og logistikk skulle foregå på en sikrere, mer effektiv og brukervennlig måte. Målet var å sikre den beste pasientbehandlingen", sier Jan Robert Williamsen, som er ansvarlig for alle audiovisuelle løsninger på alle helseforetak i Østfold.

Hver gang et sykehus bygges i Norge ønsker man å teste teknologiske grenser for å finne de beste og mest effektive formene for pasientbehandling. Dette var viktig da Ahus åpnet i 2008, og gode erfaringer ble videreført og tatt enda lenger i Østfold. Viktig i denne sammenhengen var behovet for de beste skjerm- og samhandlingsløsningene. Derfor ble det utlyst en anbudskonkurranse der NEC-løsninger ble foretrukket med Kinly som forhandler og løsningsrådgiver.

Planlegging, prosjektering og montering krevde oppimot 10 000 timer. Leveransen var i stor grad pionerarbeid utført i tett dialog med produsent og forhandler. NECs løsninger brukes til fire viktige formål: Som digitale informasjonsskjermer i publikumsområder, på 120 møterom der installasjoner styres over IP og med Crestronpaneler i rommet, berøringsskjermer ved innsjekk og som interaktive elektroniske tavler til helsepersonell. Arbeidsflyten styres med en programvare for «ressurs- og prosess-styring med meldingsvarsler» (RPSM) som sender varsler til leger og sykepleieres smarttelefoner.

"Meldings- og varslingssystemet gjør at vi virkelig får tatt i bruk skjermer på en innovativ måte", sier Williamsen.Når pasientene kommer til behandling registrerer de seg selv på berøringsskjermer, på samme måte som de sjekker inn på flyplassen. Dermed havner de i en kø og får sin unike tallbaserte kode som følger dem gjennom hele oppholdet. De får beskjed hvor de skal og fortløpende informasjon om status. Sykepleiere og leger sitter på andre siden av systemet og får tildelt oppgaver og prioriteringer. 

Uansett hvor avansert bakenforliggende teknologi er, kommer de virkelige gevinstene når god informasjon presenteres riktig. På det nye sykehuset har man innført en nyskapende løsning som setter behandlingskvalitet i førersetet. Borte er situasjonen med frustrerte pasienter som manglet informasjon, og som sto i kø for å få svar. Sykehuset bruker mindre tid til administrasjon, det er mindre behov for ansatte i publikumsområder og besøkende blir langt mer positive til helhetsopplevelsen på sykehuset.

"Våre tekniske løsninger sikrer at ressursene kan brukes bedre", sier Williamsen.

Ved at sykehuspersonellet samles om tavlene før visittrunder og flere ganger om dagen kan de enklere dele erfaringer og samarbeide til det beste for pasienten. Tavlene er laget slik at det ikke skal være så lett å få innsyn ved å gå forbi, for de er tilpasset et sett med roller. Det er rollen som angir hvilken informasjon medarbeideren får tilgang til. Identitetshåndteringen styres med ID-kortet til hver ansatt som sveipes over en kortleser på skjermen for å få tilgang. Det gir sikkerhet som møter alle regler og retningslinjer.

IMG_3663-600-400.png

Williamsen er positiv i sin beskrivelse av NEC og Kinly.

"Kinly har vært svært fleksible i gjennomføringen. De har stått på for å levere innenfor de tidsfrister som har vært presentert, og har sammen med NEC utviklet mange nye innovative løsninger. NECs løsninger er stabile og robuste. De leverer en kvalitet, ytelse og verdi som er svært høy. Totale eierskapskostnader blir lavere fordi feilraten og behovet for teknisk vedlikehold er minimalt", sier Williamsen.

Han fremhever at kliniske skjermer for diagnostikk sykehus i Østfold nå er kalibrert på samme måte.

"Det er viktig at leger kan se det samme bildet med lik fargegjengivelse. Diagnoser kan dermed stilles mer nøyaktig, og man får tryggere beslutninger".

NECs løsninger brukes også til sikker videokommunikasjon via Norsk Helsenett. Dermed kan leger samhandle i sanntid over hele landet. Dette gir stor verdi for de mer kompliserte tilfellene, som operasjoner, ved akutte tilfeller, eller for å konferere med spesialister.Lærdommene fra Østfold vil garantert gi nye fordeler når nye behandlingsinstitusjoner skal planlegges og bygges. Vi har til nå kun sett konturene av gevinstene smart teknologi til et helsevesen som alltid ønsker å heve lista for smartere måter å levere den beste pasientbehandlingen.

Kundereferanse

Jeaneth Mørum

Om Jeaneth Mørum

Jeaneth Mørum is Marketing Executive Norway at Kinly

Les flere innlegg om Jeaneth Mørum