<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kinly vant avtaler for 500 MNOK i 2018

Vi har rekordresultat i 2018, og skriver 500 millioner kroner i ordreinngang og nye rammekontrakter i år. Driftsresultatet ligger an til å øke med rundt 30 prosent, sammenlignet med 2017.

Strategi som bærer frukter
Dette er første gang Kinly i Norge har ordreinngang i denne størrelsesordenen.

"Vi øker omsetning og leverer rekordmarginer", forteller Tom Martin, norgessjef i Kinly.

Driftsresultatet for Kinly AS til og med oktober har økt med rundt 30 prosent fra 2017 til 2018, justert for kostnader med ny merkevare og integrasjon.

"I samme tidsrom har også omsetningen av gjentagende inntekter økt med 20 prosent", sier Tom Martin.

Tom og Geir 600_290
Salgsdirektør Geir Themte og Administrerende Direktør Tom Martin.

I september 2017 ble norske Viju og nederlandske VisionConnected kjøpt opp og fusjonert, og selskapet fikk navnet Kinly fra februar 2018. Kinly et internasjonalt konsern med milliardomsetning, og er en av Norges største leverandører av audiovisuelle kommunikasjonsløsninger for næringslivet. Tom Martin har vært norgessjef i selskapet siden høsten 2017.

"Resultatene vi ser nå er en tydelig effekt av strategien vi har valgt, hvor vi ivaretar kundene i alle steg, fra kjøp og installasjon av møteløsningene til drift og daglig bruk".

Fra å hovedsakelig være et produkt- og tjenestedrevet selskap, har Kinly utvidet kjernevirksomheten til å dreie seg om hele kundereisen, med fokus på tjenester som skal sørge for at kundene lykkes med investeringene.

"Teknologien er essensiell, men vi ser viktigheten av å følge opp kundene med opplæring, brukerstøtte og support også etter at teknologien er implementert. Gjennom våre tjenester hjelper vi kundene å ta teknologien i bruk, og sørger dermed for at virksomhetene får maksimal nytte av investeringene de har gjort. Produkter og tjenester skal ikke bare kjøpes, de skal leve, vare og skape verdi for kundene", forklarer Martin.

Satsning på standardisering, utvikling og innovasjon
Strategien innebærer også fokus på produktutvikling, som blant annet har resultert i en nylig lansert app. Denne gjør det enkelt å koble seg til og delta i fullverdige videomøter, uavhengig av type teknologi og hvor man befinner seg. Den brukervennlige appen ble utviklet for å gjøre det enklest mulig å delta i møter uten fysisk tilstedeværelse. Som en del av standardiseringsløpet som Kinly har jobbet med i flere år, kommer også en romkonfigurator på markedet i Q1 2019. Denne strukturerer utforming og konfigurasjon av standardiserte, smarte møterom.

Martin sier at standardisering gjør Kinly i stand til å levere bedre kvalitet og færre feil på løsningene. Videre viser han til nettopp strategi og tilhørende retningsvalg som en av de viktigste årsakene til virksomhetens vekst.

"Suksess avhenger av en rekke faktorer som spiller sammen. For vår del har det i stor grad dreid seg om tilnærmingen vi har valgt, med kundereise, innovasjon og standardisering i fokus – i kombinasjon med fantastisk teknologi. Jeg erfarer at denne totale tilnærmingen gjør oss mer konkurransedyktige i markedet", sier Martin.

Parallelt med de øvrige fokusområdene, jobber Kinly også kontinuerlig med å bygge kompetanse internt.

"Vi skal være et kompetansehus, og har et bevisst fokus på kompetanseheving og å ansette mennesker med riktig kompetanse. Slik sikrer vi at vi fortsetter den gode veksten".

Jeaneth Mørum

Om Jeaneth Mørum

Jeaneth Mørum is Marketing Executive Norway at Kinly

Les flere innlegg om Jeaneth Mørum