<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

De werkplek in 2025: Voorspelling van IDC

Het onderzoeksbureau IDC onthulde in zijn laatste Infobrief zijn voorspellingen over de toekomst van de voortdurend veranderende werkplek. Die wil ik graag in een context plaatsen. Hieronder deel ik mijn gedachten over de zes voorspellingen.

Workplace IDC

Voorspelling 1: De werkplek van de toekomst maakt het mogelijk om te werken zonder beperkingen ten aanzien van technologie, tijd of ruimte
De werkplek krijgt een steeds flexibeler karakter. De tijd waarin werknemers naar een fysiek kantoor moesten afreizen om werk gedaan te krijgen, is voorgoed voorbij. Tegenwoordig is het mogelijk om te werken zonder enige beperkingen ten aanzien van apparatuur, tijd of ruimte. IDC voorspelt dat het aantal mobiele werknemers in West-Europa de komende vijf jaar zal toenemen tot 135 miljoen. Voor de duidelijkheid: het woord ‘mobiel’ heeft hier niet betrekking op mobiele apparaten, maar op mobiliteit in het algemeen. Organisaties die de mobiliteit van kenniswerkers willen vergroten, zullen ondersteuning moeten bieden voor meer taakgerichte apparaten. Hoewel een tablet een fantastisch hulpmiddel is voor het opvragen van informatie, zal die nooit de pc kunnen vervangen als het gaat om het samenstellen van content. Niet elk apparaat is geschikt om taken tot in de puntjes uit te voeren. Zo kunt u een e-mailbericht op uw laptop opstellen, en uw mobiele telefoon gebruiken om het antwoord te raadplegen. Dit werkt echter alleen als alle apparaten naadloos samenwerken en onderling zijn verbonden.

Voorspelling 2: In 2025 is 45% van de Europese beroepsbevolking ZZP’er
IDC verwacht dat 45% van de Europese beroepsbevolking in 2025 ZZP’er zal zijn. Ik vind het moeilijk om te geloven dat dit in slechts vijf jaar haalbaar is. Want laten we niet vergeten dat werk om mensen draait. En wat werk betreft kiezen de meeste mensen voor veiligheid. En het bestaan van een ZZP’er is zeker niet zonder risico’s. IDC zegt verder dat zelfstandig ondernemerschap “de waarde van virtuele grenzeloze teams onderstreept”. Hebben we het hier eigenlijk wel over ZZP’ers? Als je het mij vraagt, gaat het om de manier waarop bedrijven zijn georganiseerd. Zij stappen over op een meer projectgerichte aanpak, en dat resulteert in intensievere samenwerking tussen bedrijven. Dat is in mijn optiek de belangrijkste aanjager van de vraag naar “virtuele grenzeloze teams”.

Kinly_IDC_Banner_01b_NL_220319

Voorspelling 3: Ruim 66% van alle managers verwacht dat werknemers altijd beschikbaar zijn, ongeacht het tijdstip en hun locatie
Naar aanleiding van een enquête verwacht IDC dat meer dan 66% van alle ondervraagde managers in 2025 verwacht dat ze werknemers altijd en overal kunnen bereiken. Mijns inziens maakt deze voorspelling een grotere kans om bewaarheid te worden. Technologie stelt ons in staat om eenvoudiger en sneller te communiceren. Zoals ik eerder zei worden we steeds mobieler. Als ik vroeger voor werk moest reizen, was ik niet in staat om telefoongesprekken te beantwoorden of mijn e-mail te raadplegen. Tegenwoordig verwachten mensen dat ik ook beschikbaar ben als ik onderweg ben of als ik me in een andere tijdzone bevind. In de meeste landen is het trouwens heel normaal om buiten werktijden beschikbaar te zijn. Toch is een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Dat is iets wat zowel werkgevers als werknemers in het achterhoofd moeten houden. Werkgevers zouden niet van hun medewerkers moeten verwachten dat ze ‘always on’ zijn. En werknemers moeten zich er op hun beurt rekening mee houden dat de verwachtingen ten aanzien van hun beschikbaarheid alleen maar toenemen als ze altijd direct e-mailberichten en telefoontjes beantwoorden.

Voorspelling 4: In 2025 bestaat 39% van de beroepsbevolking uit millennials
In 2025 zullen vrijwel alle millennials deel uitmaken van de beroepsbevolking. Verder zullen meer millennials een managersfunctie bekleden. IDC verwacht dat 39% van al het personeel uit millennials zal bestaan. En die verwachten allemaal ‘directe communicatie, video op alle apparaten en naadloze connectiviteit’. Daarnaast zijn millennials meer geneigd om gebruik te maken van videotechnologie dan werknemers in andere leeftijdscategorieën. Dit zou organisaties kunnen helpen aan een versnelde uitrol van unified communications. Gebruikersacceptatie is immers de sleutel tot een succesvolle inzet van technologie.

Voorspelling 5: Tot 30% van alle Europese bedrijven zal overstappen op nieuwe benaderingen voor het aantrekken van talent en inhuren van tijdelijk personeel
Volgens IDC zal tot 30% van alle Europese bedrijven hun huidige strategieën en modellen voor het aantrekken van talent inruilen voor virtuele, grenzeloze en doelgerichte benaderingen. Ze zullen een beroep doen op online community’s en internetplatforms om talent te werven en tijdelijk personeel in te huren. Wat dat betreft kunnen we zonder meer van een trend spreken. Zoals eerder gezegd zullen organisaties een meer projectgerichte werkaanpak omarmen. Dit vergroot hun kansen om tijdelijk personeel in te huren wanneer zij behoefte hebben aan specifieke expertise. Daarmee kunnen ze optimale ondersteuning bieden tijdens elk projectstadium. Hoewel ik geen technische belemmeringen voor een dergelijke aanpak zie, zullen organisaties wel voorzichtig moeten omgaan met de bescherming van hun intellectuele eigendom. Daartoe moeten zij de juiste balans vinden tussen permanent personeel en ZZP’ers binnen hun arbeidspool.

Voorspelling 6: Ruim 75% van al het IP-verkeer zal videoverkeer omvatten
Het gebruik van video neemt toe. Dit is een ontwikkeling waar vooral YouTube en Netflix debet aan zijn. Wist u bijvoorbeeld dat er elke minuut voor 300 uur aan videomateriaal naar YouTube wordt geüpload? Het is tegenwoordig een stuk eenvoudiger om video’s te maken, zoals instructiefilmpjes voor de installatie van een of ander apparaat. Zeker nu simpele mobiele telefoons zijn uitgegroeid tot smartphones. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat IDC verwacht dat in 2025 “ruim 75% van al het IP-verkeer videoverkeer zal omvatten”. Andere informatiebronnen, zoals de Visual Network Index (VNI) van Cisco, gaan zelfs uit van een percentage van 82%.

Wilt u meer weten over de werkplek van de toekomst? Download dan hier de IDC InfoBrief.

Want to get in touch?

Back to top