<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kwaliteit in de zorg moet omhoog!

De druk op het zorgsysteem in Nederland neemt nog steeds toe. Mensen leven langer, waardoor de vraag naar 
zorg blijft toenemen. De personele druk daarbij is hoog en de kwaliteit mag daar simpelweg niet onder leiden. ‘Visie Connected Health’, een gezamenlijk initiatief van o.a. Kinly, Accenture, Cisco, Samsung en Vosko, laat zien dat er nog veel gedaan kan worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. ICT en andere digitale hulpmiddelen kunnen hiervoor worden ingezet. Vooral voor video is een belangrijke rol weggelegd om de efficiëntie en kwaliteit in de zorg te vergroten.

Contact met de arts vanuit huis 

Een consult kan bijvoorbeeld eenvoudig vanuit huis, waarbij de arts en patiënt contact hebben via videoconferencing. Vooral voor patiënten met een chronische ziekte kan dit de kwaliteit van leven enorm verbeteren. Zij hoeven niet meer voor iedere controle naar het ziekenhuis, wat het aantal ziekenhuisbezoeken drastisch vermindert. Anderzijds geeft het de arts ook de gelegenheid effectiever te werken en efficiënter met zijn tijd om te gaan. Zorgorganisatie Care4Homecare biedt een specifieke patiëntgroep met ernstige spasmen zorg via een beveiligde videoverbinding. Via videoconferencing krijgen patiënten thuis gepersonaliseerde ondersteuning van nurse practioners en anesthesiologen. 

Intensive care 

Intensieve zorg vraagt om specialistische kennis. Sommige ziekenhuizen hebben deze kennis echter niet in huis. Video kan gespecialiseerde artsen vanaf een andere locatie betrekken bij patiënten 
die deze vorm van zorg nodig hebben. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis 
en kunnen meer patiënten tijdig geholpen wordenDaarnaast zorgt video er natuurlijk voor dat patiënten op de IC 24 uur per dag geobserveerd kunnen worden. 

Onderling artscontact 

Videoconferencing biedt ook mogelijkheden voor onderling overleg tussen artsen. Dit maakt het gemakkelijker 
om 
kennis te delen, informatie over patiënten op te vragen en specifieke situaties te bespreken, 
zowel in als tussen ziekenhuizen.

Monitoring 

Video kan daarnaast worden ingezet door thuiszorgorganisaties om de thuissituatie van ouderen beter te monitorenDit geeft direct inzicht in het type zorg dat nodig is en levert een aanzienlijke tijden kostenbesparing op. 

Kinly draagt graag haar steentje bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg. De resultaten van het onderzoek van ‘Visie Connected Health’ vindt u hier. 

Back to top