<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Visie Connected Health: 3 jaar verder

Ruim 3 jaar geleden schreef ik een blog over hoe de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden door de inzet van digitale hulpmiddelen. Deze blog is gebaseerd op een onderzoek dat wij samen met Accenture, Vosko, Cisco en Samsung hadden gedaan. Het doel was om te kijken hoe we een positieve en constructieve bijdrage kunnen leveren aan het verder verbeteren van productiviteit maar vooral ook aan de kwaliteit van de zorg door de inzet van slimme ICT-oplossingen

‘Visie Connected Health’ 

Uit het onderzoek bleek toen dat er jaarlijks tussen de 2,9 en 6,1 miljard euro bespaard kan worden door bestaande ICT-initiatieven breed in te zetten in de zorg. Voor 2019 wordt er verwacht dat de uitgaven voor de zorg verder zullen stijgen. Dan lijkt die mogelijke besparing van tussen de 2,9 en 6,1 miljard euro een druppel op de gloeiende plaat. Maar he......we moeten ergens beginnen. 

Kostenefficiëntie cruciaal 

Zoals we tijdens Prinsjesdag 2018 hebben gehoord, zullen de kosten voor de totale uitgaven voor de zorg in 2019 stijgen naar 71 miljard. En door de almaar toenemende vraag naar zorg en de financiële en personele beperkingen in de zorgsector, zullen deze uitgaven in de jaren daarna alleen maar toenemen en moet de zorg nog steeds kostenefficiënter en productiever worden ingericht.

Resultaat van het onderzoek is een lijvig rapport dat we samengevat hebben in een whitepaper. Hierin vindt u een opsomming van technologieën die een grote impact kunnen hebben. Het online inplannen van ziekenhuisafspraken is een goed voorbeeld van hoe technologie op kleine schaal kan bijdragen aan efficiëntie. Maar ook big data-oplossingen die bijvoorbeeld bepalen wat iemands optimale behandelplan is op basis van een uitgebreide data-analyse. Daarnaast dragen communicatietechnologieën als videoconferencing en telemonitoring bij aan gepersonaliseerde zorg op afstand. Hierdoor wordt ook de groeiende groep patiënten bereikt die meer invloed wil hebben op zijn behandeltraject. ‘Visie Connected Health’ ziet de bewustwording van dergelijke oplossingen als een belangrijke voorwaarde om de gezondheidszorg in Nederland duurzaam te veranderen.

Whitepaper download 

Meer lezen over het onderzoek dat we hebben gedaan naar digitale transformatie in de gezondheidszorg? Download dan hier het whitepaper. 

Want to get in touch?

Back to top