<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Technologie jaagt de ontwikkeling van de vergadercultuur aan

De technologische revolutie die de afgelopen 50 jaar heeft plaatsgevonden is een belangrijke aanjager geweest van veranderingen in ons dagelijks leven. Dat geldt onder meer voor de manier waarop we leren, werken en communiceren. Technologie heeft het aanzicht van de werkplek op buitengewone manieren gewijzigd en de manier waarop werknemers contact zoeken, communiceren en samenwerken voorgoed veranderd. En de ontwikkelingen volgen zich in steeds hoger tempo op. Tegenwoordig willen we op flexibele en dynamische manieren communiceren en vergaderen.

Technologische doorbraken zorgen overal ter wereld voor een transformatie van de manier waarop bedrijven vergaderen.

Volgens het National Statistics Council wordt 37% van alle tijd op het werk aan vergaderingen besteed. Volgens andere cijfers vinden er dagelijks 11 miljoen zakelijke vergaderingen plaats. We vergaderen om strategieën te ontwikkelen, presentaties te houden, te onderhandelen en samen te werken. Vergaderingen vinden plaats op een pc, in de vergaderkamer en op allerhande externe locaties, waar ook ter wereld.

De manier waarop we vergaderen verandert als gevolg van nieuwe houdingen ten opzichte van samenwerking op het werk.

Tegen het einde van de vorige eeuw vonden vergaderingen meestal op één locatie plaats. Managers gingen om een tafel zitten voor presentaties en kennisoverdracht. De afgelopen 15 jaar maakten multinationals bij verschillende internationale vestigingen gebruik van technologie voor videoconferencing en telepresence om de interne visuele communicatie te verbeteren en samenwerking met externe teams mogelijk te maken.

We bevinden ons inmiddels in een tijdperk van mensgerichte samenwerking. Dankzij technologische doorbraken zijn we in staat om onze huidige werkwijzen tegen het licht te houden. De manieren waarop, en oplossingen waarmee we tegenwoordig vergaderen, veranderen ook voortdurend. Vergaderingen staan nu veel meer in het teken van samenwerking. Er is sprake van een merkbare verschuiving van een vergadercultuur die op de uitwisseling van informatie is gebaseerd naar een cultuur die draait om creatieve samenwerking en bijdraagt aan innovatie en wederzijds vertrouwen.

Onze cloud-oplossing voor samenwerking stelt mensen centraal en stelt teams in staat om effectiever te vergaderen. Cloud-gebaseerde samenwerking luidt een nieuw tijdperk op het gebied van visuele communicatie in — van de browser tot de bestuurskamer. En het verbinden van de fysieke en virtuele omgeving kan voor een transformatie zorgen van de manier waarop teams communiceren en innoveren.

Bedrijven beginnen met het bevorderen van een open, op samenwerking gebaseerde en flexibele werkcultuur. Hoog tijd om de nieuwe manier van vergaderen te omarmen!

Want to get in touch?

Back to top