<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Morgendagens arbeidsplass skjer nå

Endringer i måten vi jobber på har skutt fart på grunn av en pandemi. Økt bruk av videomøter og hjemmekontor har endret hvordan vi jobber, men er virksomheten din klar for hybriden?

 GettyImages-867417022

Nå er det over to år siden store deler av arbeidsstyrken i Norge ble tvunget hjem til kjøkkenbord, sofaer og mer eller mindre gode hjemmekontorplasser. Normalt sett ville det tatt flere år å komme så langt i bruk av videomøter og digital samhandling, som vi har gjort nå. Derfor snakker vi om at morgendagens arbeidsplass skjer nå, men hva innebærer det?

- Det snakkes mye om hybride og fleksible, eller moderne, arbeidsplasser og de er allerede et faktum. Det som skjer er det vi kaller, på godt norsk, «workplace transformation». Enkelt sagt står vi overfor arbeidstakere som ønsker fleksibilitet og muligheten til å jobbe fra der de er, ikke nødvendigvis kontoret. Når de først er på kontoret, trenger det å være tilrettelagt for en mer fleksibel måte å jobbe på, sier Bent Reno Hansen, Senior Collaboration Advisor i Kinly

Dette vil kreve endringer på det fysiske kontoret, og ikke minst rundt infrastruktur og teknologi. Kinly opplever stor pågang fra kunder som ønsker råd og erfaringer rundt hvordan de på best mulig måte skal tilrettelegge for den hybride hverdagen.

- Det handler om hvordan bedrifter skal løse ønskene, og til en viss grad kravene, fra de ansatte om fleksibilitet mellom hjemmekontor og kontoret. Noen av de bedriftene vi er i kontakt med vet selv hva de ønsker å endre på, men mange er søkende og ønsker å dra på våre erfaringer. Det viktigste du som arbeidsgiver kan gjøre nå er å legge til rette for at den lyden og bildet de ansatte er vant med fra hjemmekontoret, også er til stede i møterommene. Det handler om at både de som sitter i møterommet og de som er med via video skal kunne delta på det hybride møtet på lik linje, sier Hansen.

Skap en sømløs opplevelse for dine ansatte

Møterom, plattformer og teknologi er alle viktige deler av en virksomhets konkurransekraft. For å være aktuelle i markedet, og kunne samhandle med partnere og kunder må de ansatte kunne være tilgjengelig, sømløst, uansett hvor de er.

- Antall jobbreiser ble kuttet drastisk i løpet av 2020, og det var nok mange som fikk en aha-opplevelse over hvor bra digitale møter kunne fungere. Selv om noe reisevirksomhet vil ta seg opp, sier mange at de vil kutte i reisebudsjettet. Ved å bruke noe av de pengene på å styrke møterommene, re-designe noen rom og få på plass samhandlingsteknologi, legger en til rette for effektive og gode møter, uten å måtte møtes fysisk, sier Hansen.

Til syvende og sist handler det om å skape en sømløs opplevelse for dine ansatte. På hjemmekontoret har de hatt enkel tilkobling til videomøter. Når de går inn i et møterom eller setter seg ved et skrivebord på kontoret burde det være like enkelt. Møtet kan ligge klart på enheten i møterommet, og ved å trykke på en knapp er de med i møtet.

- Det viktigste nå er at bedriften legger en plan. Kartlegg hvordan lokalene kan tilrettelegges og hvilke teknologier og plattformer som støtter det man ønsker å oppnå. Det beste resultatet for din bedrift kommer gjerne over litt tid. I Kinly har vi lang erfaring med å sette sammen systemer til det beste for virksomheten vi jobber med, og vi jobber gjerne sammen med andre profesjoner også, som interiørarkitekter og andre rådgivere rundt kontor-utforming for en helhetlig plan, avslutter Hansen.

Ønsker du en prat rundt hvordan din virksomhet kan gjøre det enklere for sine ansatte? Ta kontakt med oss via denne siden, så hører du fra en av våre rådgivere.

 

samhandling, fremtidssikring

Jacob Bentzen

Om Jacob Bentzen

Corporate Communications Associate

Les flere innlegg om Jacob Bentzen