<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Prosjektledelse med tilstedeværelse

Hos Kinly i Trondheim omfavner Øyvind Lystad prosjektlederrollen med både hode og hjerte.
"Kundene skal aldri behøve å mase på oss. De skal kjenne seg trygge på kvalitet, fra første møte til ferdig resultat".

Øyvind Lystad har bachelor i informasjonsteknologi og over 15 tekniske års erfaring med AV- og samhandlingsløsninger. Frem til 2009 jobbet han som konsulent hos Statoil, hvor Viju var samarbeidspartner. Da han ble spurt om å være med å starte opp et Viju-kontor i hjembyen, var trønderen var klar for nye utfordringer.

"Alle jeg hadde truffet i Viju var hyggelige og dyktige mennesker. Ettersom selskapet også var fremadrettet, var dette en attraktiv mulighet som jeg heldigvis tok".

Viju ble i 2017 til Kinly. Etter over ti år i selskapet er Lystad fortsatt like fornøyd med valget.

Øyvind Lystad, prosjektleder i Kinly
Øyvind Lystad har jobbet som prosjektleder i Kinly i over 10 år.

"Mange blir lenge i Kinly, og mange kommer tilbake. Det tar jeg som et godt tegn på at gresset ikke er grønnere andre steder!"

Prosjektlederen har vært storkundeansvarlig for blant andre Statoil, Aker Solutions, Aibel og Statnett. Han har ledet en rekke prosjekter i Norge, og har jobbet i godt over 30 land siden han startet. Store prosjekter i Oslo og mange internasjonale kunder, har betydd mange reisedøgn.

"Jeg er veldig glad i å reise. Det innebærer mange spennende prosjekter, og ikke minst spennende møter med andre kulturer. Jeg setter pris på samholdet som oppstår på bortebane, for jeg er opptatt av å møte menneskene jeg jobber med også utover arbeidet. Uformelle lunsjer og middager med kollegaer og kunder gjør samarbeidet ekstra trivelig".

Som gift tobarnsfar er balanse likevel viktig for Lystad. At han i 2017 fikk han sitt første prosjekt i egen hjemby, var derfor kjærkomment. Med totalrenoveringen av Trondheims hvite svane, stod en betydelig AV-leveranse for tur.

Omfattende arbeid på 5-stjerners hotell

Britannia Hotel har vært i drift siden 1870, og ble i 2015 kjøpt av Odd Reitan. Det slitte, historiske hotellet trengte mye fornying for å møte gjestenes forventninger. Kinly har levert AV-løsninger til hele hotellet, med toppmoderne teknologi. I april 2019 var forvandlingen fullkommen, og dørene åpnet på ny.

"Dette har vært et fantastisk spennende prosjekt. Å vise venner og bekjente rundt og fortelle om løsningene og fasilitetene på dette vakre hotellet, er rett og slett kjempeartig".

Lystad forteller at han og kollegaene fikk delta i planleggingen og være tett involvert fra første stund. Etter daglig arbeid på hotellet i seks måneder utgjør timene nesten tre årsverk. Teamet har høyt eierskap til prosjektet, og har hatt ukentlige statusmøter med kunden og hele prosjektgruppen.

Kinly Britannia Hotell
Fra venstre, kundeansvarlig Tommy Karlsen, leder for kurs og konferanse på Birtannia Hotell Thomas Berg, prosjektleder Øyvind Lystad og hotelldirektør Mikael Forselius

"Vi har blitt godt kjent med hotellets ansatte, og hotelldirektøren har vist oss stor tillit. Resultatet er av høyeste kvalitet. Vi er virkelig stolte over å ha fått gjøre denne jobben!"

Vil du vite mer om Britannia Hotel og Kinlys arbeid med prosjektet? Les mer her. 

Omfavner prosjektlederrollen

Hos kundene er Lystad involvert i alle prosesser, fra før salget, gjennom hele prosjektfasen og til løsningene er installert.

"Prosjektlederen skal være navet i prosessen. Jeg skal sørge for at teknikerne er trygge og får en god forståelse av oppgavene, jeg skal ha kontroll på økonomi og logistikk, og jeg skal forventningsstyre og avvikshåndtere prosjektet gjennom god dialog med kunden".

Han sier at en strukturert og løsningsorientert tilnærming i kombinasjon med god kommunikasjon er essensielt i hans rolle. Kunden og alle involverte skal hele tiden være oppdaterte på forventinger, utfordringer og løsninger.

"Ved hvert prosjekt er målet å oppnå tillit hos kunden. At kunden kjenner seg ivaretatt, har mye å si for et godt resultat".

Lystad er ofte ute hos kunden. Det gir et helt annet eierskap til leveransen, mener han.

"Det er enklere å plukke opp ønsker fra kunden på stedet, samt å være proaktiv med løsningsforslag. Med tilstedeværelse viser jeg også teknikerne at jeg har ryggen deres, og at jeg tar ansvaret."

Fra teknologi til mennesker i samhandling

Lystad trives svært godt på Trondheim-kontoret. De 14 ansatte møtes gjerne på fritiden, og flere spiller fotball sammen.

Kinly møterom Britannia Hotell
Øyvind Lystad var prosjektleder for leveransen til Britannia Hotell, er leveranse han er svært stolt av å få ha vært med på

"Vi er en sammensveiset gjeng, som går litt ekstra langt for hverandre. Jeg synes vi er gode til å bygge hverandre opp og utnytte hverandres styrker, med felles mål om suksess hos kunden".

Han forteller at det beste med å være prosjektleder, er å møte alle menneskene med ulike roller, både internt og hos kunden. I Kinly har han skiftet fokus, sier han, for tidligere var det teknologien han var interessert i.

"Egentlig handler det ikke om teknologien, men om dem som tar den i bruk. Nå er det prosessene jeg bryr meg mest om, og samhandlingen mellom mennesker".

Derfor er det én profesjon prosjektlederen setter særlig stor pris på.

"Det er våre fantastiske teknikere som utfører arbeidet som gjør at besøkende, ansatte og gjester får nytte av teknologien. Til syvende og sist er det de som leder til fornøyde kunder", smiler Lystad.

Want to get in touch?

Back to top