<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bedrijfscontinuïteit versus de uitbraak van het Coronavirus

Kinly blijft de situatie rond het coronavirus (COVID-19) nauwlettend in het oog houden. We volgen de informatievoorziening van de autoriteiten op het gebied van volksgezondheid en houden de vinger aan de pols ten aanzien van onze toevoerketen en partners. Onze belangrijkste prioriteiten zijn de gezondheid en het welzijn van de mensen die voor en met Kinly werken, en die van onze klanten en partners.

Kinly_LR_profile-8800-cropped

Mensen
Bij Kinly doen we alles wat in onze macht ligt om te voorkomen dat alle bovengenoemde personen aan het virus worden blootgesteld of daarmee worden besmet. Dit heeft onze hoogste prioriteit.

Om u optimaal te informeren hebben we uitgebreide interne instructies verspreid op basis van adviezen van de instanties op het gebied van volksgezondheid. We evalueren deze adviezen elke dag opnieuw. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze maatregelen:

  • We reizen alleen als dat strikt noodzakelijk is en geven de voorkeur aan vergaderen op afstand met behulp van videoconferencing
  • We reizen niet af naar gebieden met een verhoogd risico; we gaan daarbij uit van de kaart en lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie en landspecifieke reisadviezen van de overheid
  • Wie zich ongemakkelijk voelt bij reizen, hoeft dat niet te doen
  • Als u naar een regio bent afgereisd waar sprake is van een verhoogd risico of als tijdens uw reis verkeerde in een regio die plotseling tot een risicogebied uitgroeide, verzoeken we u om twee weken lang niet naar werk te komen, tenzij uw huisarts kan bevestigen dat u niet bent besmet
  • Als u thuis moet blijven vanwege een vermoede besmetting kunt u telewerken. Neem in dat geval contact op met uw manager of de HR-afdeling, want niet alle werknemers van Kinly hebben functies hebben die op afstand kunnen worden uitgevoerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor installatietechnici en mensen die klanten op locatie van ondersteuning voorzien. U mag onder geen enkele omstandigheid naar het werk komen als u bent besmet of mogelijk bent besmet.

Toevoerketen
Kinly werkt nauw samen met fabrikanten en leveranciers en heeft informatie van hen verzameld over potentiële problemen met de productie en levering als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Momenteel is er bij Kinly geen sprake van projecten met een grote kans om spaak te lopen als gevolg van leveringsonderbrekingen of de personele situatie.

Om dergelijke risico’s terug te dringen moeten we echter:

  • onze focus richten op het beheer van goederen, distributeurs en leveranciers om een tijdige levering te waarborgen
  • lokale/wereldwijde incidentbeheerteams voor de toevoerketen aanstellen om bovenop de ontwikkelingen te blijven
  • voortdurend onderzoek doen naar alternatieve oplossingen voor het geval standaardopties geen resultaat opleveren
  • nauwe banden met fabrikanten en leveranciers onderhouden, zodat we als eerste kunnen profiteren wanneer de situatie normaliseert
  • ons magazijn of dat van distributeurs vroegtijdig goederen te laten bestellen na het maken van duidelijke afspraken met de klant over de voorwaarden van levering.

Alle officiële verklaringen die we van fabrikanten en leveranciers ontvangen zullen we op verzoek naar onze klanten doorsturen. We willen u graag vragen om contact met ons op te nemen voor vragen of zorgen rond doorlooptijden of mogelijke wijzigingen van projectplanningen als gevolg van langere levertijden of een tekort aan goederen.

We raden klanten ook aan om ons waar mogelijk tijdig te informeren over mogelijke voorbestellingen van apparatuur in het kader van grootschalige toekomstige projecten, zodat wij onze orders bij leveranciers proactief kunnen plannen.

Bedrijfscontinuïteit
Vanwege de huidige reisbeperkingen is er duidelijk sprake van een toenemende behoefte aan het gebruik van videogebaseerde samenwerkingstools. Kinly heeft onderzoek gedaan naar manieren waarop we klanten als vertrouwd adviseur kunnen helpen om hun bedrijfsactiviteiten met minimale onderbreking kunnen voortzetten. Samen met enkele van onze strategische leveranciers hebben we in kaart gebracht wat er gedaan kan worden om klanten te helpen om optimaal gebruik te maken van hun fysieke videoruimten en virtuele video rooms.

We zullen nadere informatie en aanbevelingen aanreiken via onze Blogs en onze Whitepaper over thuiswerken. Verder zijn er voor organisaties die behoefte hebben aan een snelle uitbreiding van hun audio- en videomgeving gratis proefversies voor oplossingen van Cisco en Pexip beschikbaar. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er de komende weken en maanden meer opties beschikbaar komen, waarover wij u nader zullen informeren.

Neem contact op met uw accountmanager voor het bespreken van passende maatregelen of maak hiervoor gebruik van ons contactformulier.

Working from home

Ten slotte
Kinly spant zich onvermoeibaar in om voor een proactieve en transparante dialoog te zorgen totdat de situatie is genormaliseerd. We moeten echter ook benadrukken dat we voor een aantal zaken in hoge mate afhankelijk zijn van fabrikanten en hun logistieke netwerken.

We zullen alles doen wat in onze macht ligt om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus tot een minimum te beperken. We willen u graag danken voor uw hulp bij het vinden van oplossingen voor dit probleem.

video conferencing, virtual meetings, Activity Based Workspaces, Corona, Working from home

Kinly Benelux

Over Kinly Benelux

The team at Kinly Benelux.

Lees meer posts van Kinly Benelux