<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

3 trends op de arbeidsmarkt met grote impact op de manier waarop we samenwerken

Het kunnen beschikken over een laptop, mobiele telefoon en toegang hebben tot het internet is voor de meeste kenniswerkers vaak al voldoende om hun werk te kunnen doen waar en wanneer ze dat willen en wanneer het nodig is contact te zoeken met collega’s. Via de telefoon, een videocall of door samen te werken in een omgeving als Microsoft Teams. Technologische vooruitgang maakt dit mogelijk en makkelijker, maar trends op de arbeidsmarkt zijn zeker van invloed op hoe snel deze vooruitgang plaatsvindt. In deze blog  behandelen we er drie. 

1. Steeds meer mensen werken als zzp’er of flexwerker 
Waar we vroeger massaal in dienst waren van één organisatie, werken tegenwoordig steeds meer mensen als zzp’er of flexwerker. IDC voorspelt dat maar liefst 45% van alle mensen die werkzaam is in 2025 als zelfstandige opereert. Dat heeft twee belangrijke oorzaken. Enerzijds wordt het werk binnen organisaties steeds projectmatiger, waarbij veel organisaties voor de duur van een project specialisten inhuren. Anderzijds vinden steeds meer mensen een betere balans tussen werk en privé belangrijk en willen ze de vrijheid hebben om te werken waar en wanneer ze dat willen. Dat betekent dat bedrijven er niet alleen voor moeten zorgen dat medewerkers op kantoor, maar ook op afstand goed met elkaar kunnen samenwerken.

Kinly HR-webinar

2. War for Talent als extra stimulans om te vernieuwen 
In het algemeen, maar met name binnen de IT-sector, is het haast onmogelijk nieuwe talenten aan uw organisatie te binden. Deze ‘war for talent’ zorgt ervoor dat organisaties zich moeten onderscheiden als werkgever. De concurrentie is enorm en zonder een sterk employer brand red je het tegenwoordig niet meer. Het bieden van een kantoorlocatie met ruimtes, faciliteiten en technologie die passen bij de behoeften van medewerkers en bezoekers draagt bij aan uw bedrijfsimago, waardoor u weer makkelijker nieuwe medewerkers kan werven. Je zou kunnen stellen dat de “war for talent” de noodzaak voor organisaties om te vernieuwen vergroot, met een positief effect voor de manier waarop medewerkers kunnen samenwerken. 

 

3. Generatie Z betreedt de arbeidsmarkt 
Het is al enige tijd geleden dat generatie Y, beter bekend als de millennials, de arbeidsmarkt heeft betreden. Een nieuwe generatie Z (geboren tussen 1995 en 2010) staat klaar om het stokje over te nemen en de eerste bedrijven hebben hun deuren al voor hen geopend. Voor deze groep jonge mensen zijn zaken als een smartphone en toegang tot het internet net zo vanzelfsprekend als fietsen. Zijn bedrijven wel voldoende voorbereid op hun wensen en verwachtingen? Bedrijven die vooruit durven kijken, doen er verstandig aan om hier alvast werk van te maken! 

 

Want to get in touch?

Back to top