<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dit wordt de rol van een manager in de hybride werkomgeving

We weten inmiddels allemaal dat we bepaalde facetten van ons werk vanuit huis net zo goed, zo niet beter kunnen uitvoeren. Voor andere facetten blijkt het kantoor wel degelijk een functie te hebben. Waar zit het onderscheid hem in? En hoe verandert hierdoor de rol van jou als manager? 

Home_Office_0850-1-Vig

Wat maakt de reis naar kantoor overbodig? 

Op onze thuiswerkplek kunnen we prima zelfstandig werken. Denk hierbij aan taken die we geconcentreerd uitvoeren, zoals het schrijven van een tekst of het voorbereiden van een presentatie. Taken die op kantoor vaak meer tijd kostten omdat we vaker werden gestoord door collega’s. Of omdat we werden afgeleid door achtergrondgeluid. Moeten we toch zaken afstemmen of beslissingen nemen? Dan weten we elkaar gemakkelijk te vinden via chat, e-mail of video conferencing. Die reis naar kantoor is hiervoor helemaal niet noodzakelijk. 

Kinly HR-webinar

Wat maakt de reis naar kantoor de moeite waard? 

Kunnen we dan net zo goed vanuit huis blijven werken? Nee, dat niet. Elkaar inspireren en van elkaar leren blijkt op afstand een stuk moeilijker. Gewoon eens even snel met iemand meekijken of iemand erbij roepen omdat je zijn of haar hulp kunt gebruiken. Of geïnspireerd raken door een prikkelende opmerking van een collega. Onze dagen op kantoor zijn minder voorspelbaar en werken zo innovatie in de hand. 

Zonder kantoor missen we ook de spontane gesprekken over andere zaken dan werk. Op afstand zijn deze gesprekken vaak onderdeel van een overleg dat om een andere reden in de agenda stond. En daardoor minder spontaan. Oftewel: het kantoor had en heeft een sociale functie: een plek waar een community-gevoel wordt versterkt.  

De manager als facilitator 

Een deel van onze taken kunnen we dus prima op afstand uitvoeren. En ook het afstemmen en het nemen van beslissingen kunnen we prima virtueel doen. Het draagt eraan bij dat we niet meer terug willen naar hoe het vroeger was: we willen bijna allemaal voor een gedeelte op afstand blijven werken. De dagen dat we wél op kantoor zijn, moeten we op een andere manier gaan invullen. En daar ligt een belangrijke rol voor de manager weggelegd. Zo moet hij/zij de processen die op afstand plaatsvinden voor zijn/haar medewerkers faciliteren. Oftewel: ervoor zorgen dat iedereen optimaal vanuit huis kan werken, met de juiste video conferencing en samenwerkings-oplossingen. Anderzijds is het rol van de manager om ideeën, creativiteit en sociale interactie te bevorderen. Om te kunnen blijven innoveren is het belangrijk dat we geregeld aan ons werkritme ontsnappen en nadenken over wat er anders en beter kan. De beste plek om dat te doen? Juist; het kantoor! De plek om elkaar te ontmoeten en te inspireren. 

Plan om deze sociale dynamiek te laten ontstaan een vaste dag per week waarin al je teamleden samenkomen en nodig ook geregeld externe sprekers uit om die teamleden te prikkelen. Richt werkvormen in waarin het delen van ideeën, het bedenken van oplossingen en het ontwikkelen van visie centraal staan. Zo haal je het beste uit de hybride werkomgeving, waarin er een gezonde mix ontstaat van werken op afstand en elkaar ontmoeten op kantoor. 

 Wil je hier vandaag nog mee beginnen? Maak dan een willekeurig schema van koffiemomenten waarin medewerkers elkaar ontmoeten die elkaar tijdens hun werk nauwelijks nog spreken. 

Back to top