<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

COVID 19: versneller of vertrager?

Teams moeten weer leren om samen te werken, organisaties moeten hun structuren en processen heroverwegen, hoe het ecosysteem van de waardeketen in stand te houden en te vitaliseren? Waar virtuele samenwerking en thuiswerken vaak werd omzeild vóór de pandemie, was er simpelweg geen alternatief gezien de beperkingen van Covid19. Opvallend genoeg bleken velen bekwaam in virtueel samenwerken en uit onderzoek blijkt dat de flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit van virtueel werken zo positief wordt ervaren door een aanzienlijke groep dat men verwacht en wenst dat we, zelfs na de beperkingen die COVID19 met zich meebrengt, deze ingeslagen weg niet verlaten. Dat maakt COVID19 een accelerator voor verandering. Er zijn echter ook zorgen over de impact op innovativiteit en medewerkersbetrokkenheid.  

Virtual

Maar wat hebben we nodig om zaken anders te gaan doen? Wat betekent werken in hybride samenwerkingsvormen? Wanneer ontmoeten we virtueel en wanneer ontmoeten we elkaar op een fysieke locatie? Hoe stel ik de balans in? 

Om hier een antwoord op te krijgen nodigen we u uit deel te nemen aan een onderzoek (op gezet samen met Jeroen van der Velden, associate professor aan de Business University Nyenrode). In ruil voor uw deelname ontvangt u de resultaten van het onderzoek plus de hierop gebaseerde whitepaper. Het doel van de survey is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop Hybride werkvormen tot optimale teamsamenwerking, organisatievorming of ondersteuning van het ecosysteem leiden. Aspecten die daarin worden meegenomen zijn de impact op productiviteit, duurzaamheid (arbeidssatisfactie en maatschappelijke verantwoordelijkheid) en innovatievermogen. Onderzocht wordt hoe activity based working op ieder van de drie niveaus ingevuld zou kunnen worden. 

Klik hier om deel te nemen aan de survey.

Want to get in touch?

Back to top