<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PWSWKNM" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Blog

Read our blog to get the latest visual collaboration stories, insight and inspiration for the modern workplace.

De fysieke component van werk

Werk bestaat uit drie componenten: een psychologische, een fysieke en een virtuele. In het vorige blog gingen we in op de psychologische component. In dit blog richten we de focus op het belang van de fysieke component van werk, met andere woorden: de noodzaak van een fysieke locatie om werk gedaan te krijgen. Dit kan gaan om alles van een kantoorkamer tot een thuiswerkplek of de koffiezaak om de hoek.

Meer informatie

Referentie: Tilburg University

Tilburg University is na een Europese aanbesteding sinds 2012 via een raamovereenkomst een klant van Kinly. In juni 2018 werd CUBE geopend; een nieuw gebouw op de universiteitscampus. Het gebouw straalt een en al innovativiteit uit en is erop gericht samenwerking tussen bezoekers te bevorderen. Kinly had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van CUBE.

Meer informatie

Toch op afstand scrummen en brainstormen? Dit zijn de mogelijkheden

Waar we het videobellen inmiddels massaal hebben omarmd als oplossing om met elkaar op afstand te communiceren, blijft het kantoor voor bepaalde activiteiten zoals scrum- en brainstormsessies het meest geschikt. Wat niet wil zeggen dat deze activiteiten ook op afstand kunnen worden nagebootst. Dat komt wel aan op veel meer dan een goede verbinding waardoor je collega’s kunt zien en spreken. In dit blog leest u meer over de mogelijkheden op dit gebied.

Meer informatie

Hoe DFN in staat was om hun video conferencing services bij Kinly snel op te schalen

De Deutsches Forschungsnetz (DFN) is het Duitse nationale research- en educatie netwerk, dat gebruikt wordt voor academische en onderzoeksdoeleinden. Het is in 1984 opgericht door universiteiten, niet-universitaire onderzoeksinstellingen en op onderzoek gerichte bedrijven om digitale communicatie, in Duitsland, te stimuleren. In 2020 zijn er zo’n 900 instituten aangesloten op het hoge kwaliteit netwerk van DFN.

Meer informatie

Waarom veilig videobellen een zorg moet zijn voor HR-managers

Inmiddels zijn we alweer meer dan een maand vanuit huis aan het werk. De genomen maatregelen hebben grote gevolgen gehad voor de manier waarop medewerkers gewend zijn te werken. Dat geldt ook voor mij als HR-professional. Het is een belangrijke taak van HR om in contact te blijven met alle medewerkers en er ook voor te zorgen dat dit contact tussen medewerkers onderling in stand blijft. Veilig kunnen videobellen maakt dit gelukkig mogelijk.

Meer informatie
Back to top